EXPOZICE HUSITSKÉHO MUZEA SE OTEVÍRAJÍ

15. 5. 2020  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Archív

Úpravy mimořádných opatření umožňují postupné zpřístupnění expozic Husitského muzea:

Modifications to the emergency measures allow the Hussite Museum’s exhibitions to be gradually made accessible:

 • from 12. 5. 2020 Memorial of dr. E. Beneš in Sezimovo Ústí
 • from 29. 5. 2020 Old Tábor City Hall (exposition The Hussites, Medieval Underground) and Ambit Gallery with the Paradise yard of the Augustinian monastery in Tábor
 • from 2 June 2020 The Rosenberg House and the Smrčka House in Soběslav
 • during July 2020 Bechyně Gate and Kotnov Lookout Tower (new permanent exhibition Tábor, Fortress of the Fair-Minded And a Royal Town) 

Expozice a výstavní prostory muzea jsou zpřístupněny v mimořádném režimu a s řadou omezení, která se opírají o usnesení Vlády České republiky č. 493 ze dne 30. 4. 2020, Doporučená opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19 po otevření muzeí a galerií Ministerstva kultury ČR ze dne 6. 5. 2020 a s ohledem na aktuální provozně-technickou situaci muzea.

Harmonogram zpřístupňování a aktualizovaný program

■ Památník dr. E. Beneše v Sezimově Ústí
zpřístupněn od 12. 5. 2020

■ Stará táborská radnice
zpřístupněna od 29. 5. 2020

■  Augustiniánský klášter v Táboře – Galerie Ambit a Rajský dvůr
zpřístupněny od 29. 5. 2020

 • Výstava Malovali Tábor

■ Rožmberský dům v Soběslavi
zpřístupněn od 2. 6. 2020

 • Stálé expozice Příroda Táborska a Soběslav – město pětilisté růže
 • Výstava Josef Záruba /*1955/

■ Smrčkův dům v Soběslavi
zpřístupněn od 2. 6. 2020

 • Stálé expozice Život na Blatech a Kozácku, Krajina Táborska ve výtvarném umění, Otakar Ostrčil a Soběslav
 • Výstavy Jihočeská lidová architektura a Lidové výšivky ze sbírky Emílie Fryšové /1840–1920/

■ Bechyňská brána a vyhlídková věž Kotnov
(nová stálá expozice Tábor, pevnost spravedlivých i královské město)
bude zpřístupněna v průběhu července 2020


Pravidla pro návštěvnický provoz v mimořádném režimu

 1. Všichni návštěvníci muzea musí být chránění rouškou (kryjící ústa i nos) a u vstupu si desinfikovat ruce (alergici využijí umytí rukou teplou vodou a mýdlem na toaletách). Návštěvníci jsou povinni dodržovat bezpečné rozestupy (minimálně 2 metry). Služba kontroluje a upozorňuje návštěvníky na dodržování hygienických pokynů muzea.
 2. Maximální počet návštěvníků pro expozici Husité činí v jeden čas 15 lidí. Počet kontroluje služba dle pokynů vedoucího směny. Noví návštěvníci jsou do expozice vpuštěni pouze po uvolnění kapacity. Služba se neustále pohybuje po expozici a zabraňuje případnému srocování a nedodržování odstupů doporučovaných MZČR.
 3. Maximální počet návštěvníků v hale je 10 návštěvníků, v prodejně 3 návštěvníci. Početnější skupinu zastupuje její zástupce, který jedná s pokladní. Služba má povinnost upozornit návštěvníky překračující svou přítomností limit, aby počkali venku do vyzvání službou.
 4. Maximální počet návštěvníků ve skupinové prohlídce podzemí je 10.
 5. Maximální počet návštěvníků v Památníku Edvarda Beneše je 15.
 6. Maximální počet návštěvníků v prostoru Galerie Ambit a rajského dvora je 20.
 7. V objektu Bechyňské brány je povolen maximální počet 10 návštěvníků v promítací místnosti, 10 návštěvníků v expozici a 10 návštěvníků ve vyhlídkové věži Kotnov.
 8. Osobám s příznaky nachlazení či virózy je vstup do muzea zakázán stejně jako osobám nacházejícím se v karanténě.
 9. Návštěvníci jsou povinni dbát na hygienickou bezpečnost svou i ostatních a jsou za své chování sami zodpovědní. Muzeum nenese právní odpovědnost za případný vznik nákazy.
 10. Přísný zákaz konzumace občerstvení v budovách.
 11. V případě nedodržování hygienických provozních pravidel, pokynů služby, nezodpovědného chování a ohrožování pracovníků muzea či ostatních návštěvníků budou návštěvníci vykázáni a bude vymáhána případná vzniklá škoda.
 12. Provoz expozic v době zvýšeného rizika nákazy Covid-19 je veden v mimořádném režimu a může být kdykoli přerušen nebo dále omezen v důsledku aktuální situace.
 13. Do konce srpna 2020 nenabízí Husitské muzeum edukační programy. V odůvodněných případech může povolit výjimku ředitel muzea.
 14. Prohlížení zboží podléhá zvláštnímu režimu. Na zboží lze sahat pouze po použití desinfekčního prostředku.
 15. Skupiny návštěvníků mohou rezervovat prohlídku na určitý čas, jeho dodržení je závazné. V případě nedodržení se rezervace ruší.
 16. U nákupu vstupenek a suvenýrů je preferována bezhotovostní platba.