Genderově motivované konflikty v předbělohorském Táboře

10. 4. 2024  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Archív - přednášky

2. 5. 2024 | 17:30 | přednáškový sál | augustiniánský klášter | nám. Mikuláše z Husi 44 | přednáška

Přednáší PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D., zástupce ředitele a vedoucí historického oddělení Husitského muzea v Táboře.

Podstatou každého městského společenství byla vzájemná soudržnost a sdílení společného osudu v dané komunitě. Soužití měšťanů však narušovaly mnohé osobní konflikty, jež měly různorodé příčiny. Nejčastěji se jednalo o majetkové spory, spory o čest nebo kompetenční spory dané profesní konkurencí. Zvláštní skupinu tvořily spory podmíněné genderovými rozdíly jejich účastníků. Z hlediska dobového práva měli muži i ženy různé postavení v městské obci, jejich zájmy však byly chráněny tak, aby se alespoň v teorii předcházelo případným konfliktům. V každodenním životě k nim ovšem docházelo poměrně často. Co bylo podstatou těchto genderově motivovaných sporů a jak se je snažilo vedení táborské městské obce řešit v době předbělohorské, se pokusí osvětlit přednáška založená na výpovědi dobových pramenů. Z nich také pochází vylíčení jednotlivých ukázkových případů, jež se snaží postihnout někdy dosti dramatické soužití obou pohlaví v rámci táborské městské komunity.

Vybíral plakát