Hana Masopustová „Volný let s hudbou“

29. 8. 2023  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Publikace

Vydalo Husitské muzeum v Táboře 2023 | ISBN: 978-80-87516-88-1 | katalog k výstavě

Prodejní cena 150 Kč.

Obrazy, akvarely, kombinované techniky… Jihočeská výtvarnice Hana Masopustová představí svoji poslední tvorbu inspirovanou hudbou mnoha žánrů (Rock 60. a 70. let, Bebop, Jazz, hudební minimalismus atd.). Téma letu je oblíbeným a častým motivem jejích obrazů. Autorka se snaží pomocí výtvarných her a parafrází hledat styčné body mezi hudbou a malbou pomocí abstraktních výrazových prostředků. Ale nejen to, oblíbené hudební interprety často portrétuje a vyjadřuje tak svoji úctu a lásku k nim.

Autorka a kurátorka výstavy: Mgr. Lenka Zajícová

Termín a místo konání výstavy: 20. 7. -1. 10. 2023, Galerie Ambit, Tábor

Koncepce katalogu, texty: Mgr. Lenka Zajícová

Grafická příprava: Viva design, s.r.o.

Tisk: Typodesign s.r.o.

Náklad: 300 ks

Vydalo Husitské muzeum v Táboře 2023

Vydání první, ISBN: 978-80-87516-88-1