HIERONYMUS PRAGENSIS 1416/2016

20. 5. 2016  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Archív – výstavy

Panelová výstava k výročí 600 let od upálení Jeronýma Pražského na koncilu v Kostnici (30. 5. 1416).

Gotický sál staré radnice, Tábor, Žižkovo nám. 1

28. 5. – 3. 12. 2016

Na osmi obrazově-textových panelech se návštěvníci seznámí s životem a tradicí Jeronýma Pražského (Praha 1380? – Kostnice 1416), aby tak mohli být inspirováni k dalšímu poznávání této zajímavé a dramatické osobnosti českého reformního hnutí. Jeroným Pražský zrcadlí svým osudem společenské rozpory doby Karla IV. a Václava IV., které v vyústily v husitskou revoluci.

30. května 1416 vzplála za hradbami města Kostnice kacířská hranice s univerzitním mistrem filosofie Jeronýmem z Prahy. Byl již druhým upáleným Čechem v průběhu kostnického koncilu (1414–1418). panel-VI-nahledNecelý rok před ním byl na stejném místě 6. července upálen mistr svobodných umění, teolog a kazatel Jan Hus. Oba muži byli přátelé. Druhý z nich, Jeroným, stojí dnes ve stínu prvního. V jeho bouřlivém osudu a složitých životních cestách můžeme sledovat rozpory přelomu historických kulturních epoch středověku a raného novověku i nastupujícího humanismu.

Za vlády krále a římského císaře Karla IV. (1316–1378) nastal všeobecný rozvoj českého království. Lucemburský panovník s krví českých Přemyslovců v žilách budoval Prahu jako hlavní město a duchovní centrum Římské říše, zajistil povýšení pražského biskupství na arcibiskupství a zahájil stavbu katedrály, založil pražskou univerzitu a Nové město pražské.

Na konci 14. stol. se však mění Čechy v zemi, v níž zraje vzpoura. Její úpadek byl způsoben přírodními katastrofami a morovými epidemiemi, stejně jako hospodářskými a politickými problémy. Vývoj v zemi ovlivnily také mimočeské události a jejich účinek. V Českém království a zvláště v Praze a na univerzitě sílí reformní hnutí volající po ozdravení církve a společnosti. Za takových okolností žil a působil Jeroným Pražský.

Jeroným Pražský

Jeroným Pražský