Husité v Rakousku – boží bojovníci nebo hubitelé země?

26. 9. 2023  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Archív - přednášky

31. 10. 2023 | 17:30 | přednáškový sál | augustiniánský klášter | nám. Mikuláše z Husi 44 | přednáška

Přednáší Mgr. Zdeněk Žalud, Ph.D., Husitské muzeum v Táboře

Rakouský vévoda Albrecht V. se stal zetěm Zikmunda Lucemburského, což mu přineslo nejen vyhlídku na český trůn, ale také nebezpečné sousedy, husity, kteří do jeho zemí vyráželi za kořistí a šířili svou nauku. Vévoda byl nucen před heretiky chránit i Moravu a České Budějovice, které představovaly významné obchodní centrum. Plánovaná přednáška se pokusí ukázat různé situace v česko-moravsko-rakouském prostoru 1. poloviny 15. století: kořistné výpravy, obchodní válku i napodobování husitské vojenské techniky Rakušany. Nové poznatky k této dějinné kapitole přinesla výstava Gotteskrieger, která proběhla vloni v klášteře Klosterneuburg u Vídně.

Zdeněk Žalud je historik Husitského muzea v Táboře, který se zabývá pozdním středověkem a raným novověkem.

Žalud – Husité v Rakousku