Husitské vojenství v kontextu dobového vojenství Evropy 15. století

26. 9. 2023  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Archív - přednášky

23. 11. 2023 | 17:30 | přednáškový sál | augustiniánský klášter | nám. Mikuláše z Husi 44 | přednáška

Přednáší Mgr. Jan Biederman, Ph.D., Vojenský historický ústav Praha

Husitské války uvedly na bojiště postupy, z nichž některé byly ve své době inovativní a jiné naopak vycházely ze starších vzorů nebo jen maximálně využívaly dobové technologické možnosti. V rámci přednášky bude poukázáno jak na prvky, v nichž husitské válečné umění vybočovalo ze standardů tehdejšího vývoje vojenství, tak na prvky, v nichž se shodovalo s vývojem vojenství v jiných částech Evropy. 

Mgr. Jan Biederman, Ph.D. – historik – medievista se zaměřením na dějiny vojenství středověku a počátku raného novověku. Vystudoval obor historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v magisterském a v doktorském studijním programu.V letech 2006 – 2022 pracovník Vojenského historického ústavu Praha.

Biederman – vojenství