Jan Žižka

30. 4. 2024  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Filmy, Muzeum on-line

Animovaný film k výstavě »Jan Žižka 600 let«. Režie Jan Míka, Filmofon 2024

Krátký animovaný film vyrobený pro Husitské muzeum v Táboře u příležitosti 600. výročí úmrtí Jana Žižky.
A short animated film made for the Hussite Museum in Tábor on the occasion of the 600th anniversary of the death of Jan Žižka.

  • namluvil / narrator: David Novotný
  • napsal / written by: Václav Kodým, Jan Míka
  • animoval, režíroval / animated, directed by: Jan Míka
  • nazvučil / sound by: Mirek Šmilauer
  • hudba / music by: Oleg Kyrylkov
  • vyrobil / produced by: Filmofon 2024