Jan Žižka z Trocnova (a Barrandova). „Největší hrdina a vojevůdce našeho národa“ v populárních (filmových) obrazech

21. 1. 2024  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Archív - přednášky

PŘEDNÁŠKU MGR. PETRA KOPALA UVEDEME V NÁHRADNÍM TERMÍNU. 

23. 1. 2024 | 17:30 | přednáškový sál | augustiniánský klášter | nám. Mikuláše z Husi 44 

Mgr. Petr Kopal, Ph.D., Ústav pro studium totalitních režimů Praha

Přednáška se zabývá hlavně tím, čemu se říká historismus nebo též druhý život. Zaměří se na populární obrazy trocnovského hrdiny čili Jana Žižky z Trocnova, které vznikly a staly se populárními hlavně v průběhu 19. a 20. století a k nimž posléze přispěl i film, nejnověji pak „nejdražší český film“ Jan Žižka.

Petr Kopal – historik (medievista) zabývající se rovněž filmem jako pramenem, fenoménem „film a dějiny“ („filmovou medievistikou“). Od roku 2008 pracuje v ÚSTR, kde je garantem projektu Film a dějiny a editorem stejnojmenné knižní řady. Paralelně či komplementárně se zabývá dějinami ideologie/propagandy, tedy i počátky politického myšlení, „počátky národa“ (na příkladu Kosmovy kroniky).

Kopal_Žižka