Jan Žižka z Trocnova

27. 11. 2019  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Archív - přednášky

3. 12. 2019 od 17.00 | Housův mlýn v Táboře, Pod Holečkovými sady 383

petr-cornej-historik_Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.

Husitské muzeum v Táboře Vás zve na slavnostní přednášku a představení nové knihy JAN ŽIŽKA spojené s autogramiádou

Nová velká Žižkova biografie z dílny respektovaného znalce husitské doby vychází v nakladatelství Paseka. Jedná se o nejnovější a zatím nejobsáhlejší monografii, která představuje nejslavnějšího českého válečníka všech dob na 900 stranách.

Petr Čornej / Jan Žižka. Život a doba husitského válečníkaDne 3. prosince 2019 od 17:00 v Housově mlýně představí prof. Dr. Petr Čornej svoji nejnovější knihu, tentokrát věnovanou osobnosti Jana Žižky z Trocnova. Kniha představuje souhrnný pohled na život, činy a dobu věhlasného husitského válečníka, spoluzakladatele Tábora a hejtmana husitských vojsk. Reviduje výsledky bádání předchozích generací, včetně pohledů nejvýznamnějších historiků, kteří se Janem Žižkou zabývali (František Palacký, Václav Vladivoj Tomek, Josef Pekař). Vychází přitom
z pečlivé analýzy všech známých pramenů a další literatury. Snaží se postihnout i motivy Žižkova jednání pomocí rekonstruování dobového myšlenkového světa a hodnot středověkých lidí. Nakladatelství PASEKA přiveze první výtisky knihy. Její představení a besedu s autorem bude provázet kulturní program. ISBN: 978-80-7432-990-6