Konference „Kořeny revoluce a rok 1419”

18. 9. 2019  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Archív - akce

8.–9. 10. 2019 | Husitské museum v Táboře – augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi 44, Tábor

Husitologická konference opět v Táboře, tentokrát s tématem „Kořeny revoluce a rok 1419“

Účast na přednáškách je otevřena veřejnosti, zájemce prosíme, aby se přihlásili předem na emailu tabor

Ve dnech 8. – 9. října 2019 proběhne v přednáškovém sále Husitského muzea na náměstí Mikuláše z Husi vědecká konference o vybraných tématech spjatých s husitským hnutím. Zaměřuje se především na počátek revoluce symbolizovaný rokem 1419. Konference si klade za cíl prozkoumat, jaký byl stav českého státu v předvečer výbuchu husitské revoluce. Zohledňuje všechny tehdejší společenské vrstvy od panovníka a jeho dvora, přes šlechtu, měšťanstvo, venkov a intelektuální elitu. Chce postihnout úroveň duchovní i materiální kultury na počátku 15. století. Snaží se o srovnání s jinými revoltami a krizovými projevy pozdně středověké křesťanské Evropy.

iluminace-jen-kodKonferenci pořádá Husitské muzeum v Táboře a Centrum medievistických studií Praha. Do publika srdečně zveme i zájemce z řad veřejnosti a studentů.


Program jednání/Schedule:

Úterý/Tuesday 8. 10. 2019

9:00–10:30 prezence účastníků / attendance

10:30–11:00 slavnostní zahájení konference / festive opening of the conference

11:00 – 11:30 Doc. Martin Nodl, Ph.D. (Centrum medievistických studií Praha): Husitská reformace jako revoluce

11:30 – 11:50 diskuse/discussion

11:50 – 13:00 oběd/lunch

13:00 – 13:30 Dr hab. Paweł Kras (Katolicki uniwersytet Lubelski): Rewolucja husycka w korespondencji Władysława Jagiełły i polskich dostojników kościelnych

13:30 – 13:50 diskuse/discussion

13:50 – 14:20 Mgr. Dušan Coufal, Ph.D. (Centrum medievistických studií Praha): Šlo to i bez kompaktát? Alternativní úvahy k řešení husitské kauzy na basilejském koncilu roku 1433

14:20 – 14:40 diskuse/discussion

14:40 – 15:10 Mgr. Martin Musílek, Ph.D. (Centrum medievistických studií Praha): Počátky a kořeny husitství ve východních Čechách

15:10 – 15:30 diskuse/discussion

15:30 – 15:50 coffee break

15:50 – 16:10 Martin Pjecha, M.A. (Central European University, Budapest): Táborite revolutionary apocalypticism: Transfers, Influences, and Adaptations

16:10 – 16:30 Mgr. Jana Grollová, Ph.D. (FF OU Ostrava): Bekyně a jejich role v pastorační praxi českých reformních kazatelů 14. a 15. století

16:30 – 16:50 ThLic. Jaroslav Havrlant, Th.D. (Muzeum Louny): Jan Hus a pět vyvolených měst

16:50 – 17:20 diskuse/discussion

18:30 Společenský večer, Husitské muzeum v Táboře, Rajský dvůr augustiniánského kláštera / Evening with banquet, the Hussite Museum in Tábor, Paradisal Courtyard of the Augustinian Monastery

Středa/Wednesday 9. 10. 2019

9:00 – 9:20 Bc. Kajetán Holeček (FF UK Praha): Politika Václava IV. vůči Židům v Čechách

9:20 – 9:40 PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D. (Ústav dějin UK Praha): Pražská univerzita v roce „nula“. Předrevoluční léta 1415–1419 a pražská akademie

9:40 – 10:00 diskuse/discussion

10:00 – 10:20 PaedDr. Josef Velfl (Hornické muzeum Příbram): Světla a stíny báňského podnikání v předhusitských a husitských Čechách

10:20 – 10:40 PhDr. Roman Zaoral (FHS UK Praha): Měna a obchod v předhusitském a husitském období

10:40 – 11:00 diskuse/discussion

11:00 – 11:20 Mgr. Zdeněk Žalud, Ph.D. (Husitské muzeum v Táboře): Zástavy Václava IV. a devalvace mince v politických souvislostech

11:20 – 11:40 Mgr. Silvie Vančurová (Národní muzeum Praha): Nižší šlechta doby Václava IV. a Jan Sádlo ze Smilkova

11:40 – 12:00 diskuse/discussion

12:00 zakončení konference/ conference ending


[Program konference ke stažení / Download the Programme]