Miroslav Petřík, grafiky | kresby | obrazy

29. 8. 2023  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Publikace

Vydalo Husitské muzeum v Táboře 2023 | ISBN: 978-80-87516-85-0 | katalog k výstavě

Prodejní cena 150 Kč.

Retrospektivní výstava současného týnského grafika a malíře. Týnský grafik a malíř Miroslav Petřík (*1959) představí svoji rozmanitou tvorbu zastoupenou grafickými technikami (suchá jehla, lept, akvatinta), kresbami pastelem, malbami akvarelem a olejovými barvami s náměty krajiny, portrétu, zátiší, architektury nebo s hudebními motivy.

Autorka a kurátorka výstavy: Mgr. Lenka Zajícová

Termín a místo konání výstavy:  29. 4. -16. 7. 2023, Galerie Ambit, Tábor

Koncepce katalogu, texty: Mgr. Lenka Zajícová

Grafická příprava: Viva design, s.r.o.

Tisk: Tiskárna PROTISK, s.r.o.

Náklad: 300 ks

Vydalo Husitské muzeum v Táboře 2023

Vydání první, ISBN: 978-80-87516-85-0