Neporazitelní husité

11. 3. 2024  •  publikoval(a): admin  •  rubrika: Pro I. stupeň ZŠ

Cílová skupina: 4. – 5. třída ZŠ

Termín: celoročně

Místo konání: Tábor – Stará radnice, Žižkovo nám. 1 

Anotace: Nejnavštěvovanější program Husitského muzea je vám k službám! Kdo jsou husité a co měli za lubem? Jak je to s tím kalichem?  Co znamená přijímání pod obojí? O kolik let se musíme vrátit, když mluvíme o pozdním středověku? Kdo byli Jan Hus a Jan Žižka? Jak válčili husité a proč bylo tak těžké je porazit? A co si zkusit obsadit husitský vůz, potěžkat si okovaný cep či vyzkoušet na vlastní kůži kroužkovou košili? PROSÍME, DOBŘE SE OBLEČTE, V MUZEU I V PODZEMÍ JE ZIMA!!!

Klíčová slova: husitství, středověké zbraně a zbroj, vozová hradba, dobývání hradu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

Tematický okruh: Lidé a čas

Učivo:

  • Orientace v čase a časový řád – dějiny jako časový sled událostí
  • Současnost a minulost v našem životě – proměny způsobu života, bydlení
  • Regionální památky – lidé a obory zkoumající minulost, péče o památky,
  • Báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj

Metody práce: výklad, vyprávění, skupinová výuka, badatelsky orientovaná výuka, demonstrace objektů, práce s obrazem, manipulace s objekty, didaktická hra, dramatizace.

Doba trvání:  120 minut + v případě zájmu cca 30 minut na prohlídku celé expozice Husité

Vstupné:  70 Kč, pedagogický dozor zdarma. 

Skupinu je nutné  předem objednat (nimrichtrova@husitskemuzeum.cz, tel. 381252242 nebo 734 570 334). Lektorské programy lze realizovat ve všedních dnech nezávisle na otevírací době muzea.  

Program se odehrává jen v některých místnostech expozice Husité. Pokud máte zájem o prohlídku celé expozice, počítejte s tím ve vašem časovém harmonogramu. Vstup do expozice po programu je zdarma.

PARKOVÁNÍ V TÁBOŘE