Neporazitelní husité

11. 3. 2015  •  publikoval(a): admin  •  rubrika: Pro I. stupeň ZŠ

V době od října 2022 do října 2023 je uzavřena expozice Husité. Program nabízíme v upravené podobě za sníženou cenu 30 Kč za žáka. Pro bližší informace volejte 734 570 334.

PROSÍME, DOBŘE SE OBLEČTE, V MUZEU I V PODZEMÍ JE ZIMA!!!

Anotace: Nejnavštěvovanější program Husitského muzea je vám k službám! Kdo jsou husité a co měli za lubem? Jak je to s tím kalichem?  Co znamená přijímání pod obojí? O kolik let se musíme vrátit, když mluvíme o pozdním středověku? Kdo byli Jan Hus a Jan Žižka? Jak válčili husité a proč bylo tak těžké je porazit? Staňte se na chvíli opravdovými badateli a zkuste odhadnout, k čemu sloužily podivné předměty v košíčku. Nebo vás víc láká obsadit husitský vůz, potěžkat si okovaný cep či vyzkoušet na vlastní kůži kroužkovou košili?

Klíčová slova: husitství, středověké zbraně a zbroj, vozová hradba, dobývání hradu

Cílová skupina: 4. – 6. třída ZŠ

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

Tematický okruh: Lidé a čas

Učivo:

  • Orientace v čase a časový řád – dějiny jako časový sled událostí
  • Současnost a minulost v našem životě – proměny způsobu života, bydlení
  • Regionální památky – lidé a obory zkoumající minulost, péče o památky,
  • Báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj

Metody práce: výklad, vyprávění, skupinová výuka, badatelsky orientovaná výuka, demonstrace objektů, práce s obrazem, manipulace s objekty, didaktická hra, dramatizace.

Doba trvání:  120 minut

Skupinu je nutné  předem objednat (nimrichtrova@husitskemuzeum.cz, tel. 381252242 nebo 734 570 334). Lektorské programy lze realizovat ve všedních dnech nezávisle na otevírací době muzea. Vstupné je 60,- za žáka, pedagog má vstup zdarma.