Obléhání hradů za husitských válek

6. 12. 2023  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Archív - přednášky

9. 1. 2024 | 17:30 | přednáškový sál | augustiniánský klášter | nám. Mikuláše z Husi 44 | přednáška

Přednáší Mgr. Jan Kypta, archeolog z Národního památkového ústavu.

Dobývání fortifikací bylo složitou a vleklou operací s nejistou nadějí na úspěch. Úpravy terénu a pozůstatky středověkých obléhacích prací, které se dochovaly na našem území, nemají jinde v Evropě obdobu. Obléhání a boje u Vyšehradu, Karlštejna či Sionu významně ovlivnily běh českých dějin 15. století. Archeologie v posledních desetiletích přináší nové informace, které dovolují zpřesnit náš obraz, určovaný hlavně písemnými prameny.

Mgr. Jan Kypta je archeolog, zaměstnaný v NPÚ, který se dlouhodobě věnuje pozůstatkům obléhacích prací v Čechách a na Moravě a je autorem (spolu s Jiřím Marounkem) knihy Terénní stopy obléhání hradů v husitském období (Praha 2022).     

Kypta_obléhání