Pavel Piekar

3. 4. 2023  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Archív – výstavy

(18. 7. 1960 Ostrava)

Ačkoliv se narodil v Ostravě, po přestěhování žil od svých tří let v Táboře. Zde absolvoval základní školu a gymnázium, poté se pravidelně vracel do bytu rodičů během absolvování vysoké školy. Od jedenácti let navštěvoval Lidovou školu umění (nyní ZUŠ Oskara Nedbala) v Táboře, první rok ho vedl Karel Valter, potom Emil Růžička. První linoryt vyryl ve svých třinácti letech, vášeň k této technice ho provází celý život. Mezi lety 197579 byl také členem veslařského oddílu a rybník Jordán důvěrně zná díky tomuto sportu. V Praze studoval na ČVUT (Českém vysokém učení technickém) v letech 1979‒1983 fakultu stavební, obor pozemní stavby. Během studií se zdokonaloval v kresbě soukromým studiem u doc. Bohuslava Kutila a manželů Jenny a Jana Hladíkových. Pracuje v oboru grafiky, kresby, knižní ilustrace a exlibris. Pavel Piekar je příslušníkem generace, která se zasadila o renesanci českého linorytu od počátku devadesátých let až do dnešních dnů. Jeho grafiky jsou osobité a technicky náročné. Realisticky zobrazuje skutečnost a tu poté převádí do techniky barevného linorytu. Grafika vzniká podle přesné kresby, ze které se kopírují jednotlivé linorytové desky pro následující soutisky barev. Podle obtížnosti tématu je jejich počet, a tedy i počet barev a soutisků, od pěti do padesáti. Tisky jsou vždy autorské a malých nákladů. Pravidelně vystavuje od počátku devadesátých let. Doma i v zahraničí uspořádal velký počet samostatných výstav a účastnil se podobného počtu výstav kolektivních. Za svou tvorbu dosáhl uznání v České republice – ocenění na Grafice roku, na Bienále grafiky i na Intersalonu. V posledních letech se podílí na přípravě a organizování výstav také kurátorsky a organizačně (výstavy pořádané Sdružením českých umělců grafiků Hollar, galerie Klatovy/Klenová). Stal se členem Umělecké Besedy a SČUG Hollar, kde je od roku 2015 předsedou. Ve svých grafikách stále zpracovává okruh několika témat: portréty, figurální kompozice, krajiny a architekturu.

text: Pavel Piekar

Tváře jižních Čech 2023