PAVEL TALICH • CAMERA OBSCURA

2. 6. 2022  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Publikace

vydalo Husitské muzeum v Táboře a Pavel Talich | monografie | ISBN: 978-80-87516-75-1

prodejní cena 500 Kč

Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.Texty: doc. Mgr. Irena Artmutidisová, PhDr. Michal Janata, Mgr. Pavel Klíma, RNDr. Petr Velkoborský, CSc., Mgr. Jaskub Smrčka, Th.D., Ing. Pavel Talich

Překlad do angličtiny: Mgr. Eva Vybíralová

Editor: Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.

Reprofotografie: Pavel Talich

Fotografie: archiv Pavla Talicha

Ideový koncept: Pavel Talich

Grafická úprava: Vladimír Andrle

Tisk: Tiskárna PROTISK s.r.o. České Budějovice, www.protiskcb.cz

224 stran

Náklad: 500 kusů

Vydání první, 2021