Požár Tábora 1559: katastrofa nebo příležitost k obnově?

26. 9. 2023  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Archív - přednášky

3. 10. 2023 | 17:30 | přednáškový sál | augustiniánský klášter | nám. Mikuláše z Husi 44 | přednáška

Přednáší PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D., Husitské muzeum v Táboře.

V historické paměti táborské veřejnosti dodnes představují mohutné požáry města v 16. století jednu z hlavních událostí té doby. Velký požár ze září 1559 znamenal pro město skutečnou pohromu, byly zničeny dvě třetiny městské zástavby, ohnivý živel zavinil také četné lidské oběti. Požár dokonce vstoupil do tehdejšího povědomí celé země, jak dosvědčují vzpomínky dobových kronikářů. Opravy a odstraňování aspoň těch největších škod trvaly téměř deset let. Pak už ve městě nikdy plameny tak ničivě neřádily. Změnilo město po velkém požáru charakter zástavby? Obnovilo se do jiné, výstavnější podoby? Jak se naši předkové vyrovnali s tak rozsáhlou živelnou pohromou? Na všechny otázky neposkytují archívy, bohužel, zcela dostatečnou odpověď. Některé okolnosti velkého ohně však objasnit můžeme na základě dosud neprozkoumaných materiálů. V každém případě oheň z roku 1559 znamenal jeden ze znatelných přelomů v dějinách Tábora.

Vybíral plakát