Přednáška Mistr Jeroným Pražský

19. 2. 2016  •  publikoval(a): Pavla Pražáková  •  rubrika: Archív - přednášky

Přednáškový sál Husitského muzea, nám. Mikuláše z Husi 44, Tábor, čtvrtek 17. 3. 2016 od 17:30.

PhDr. Eva Doležalová, Ph.D., Centrum medievistických studií a Historický ústav AV ČR v Praze:

Mistr Jeroným Pražský – dramatický život intelektuála

přednáška z cyklu Jeronýmova akademie | plakátek ke stažení

Jeroným Pražský byl středověkým univerzitním intelektuálem, mužem bouřlivé povahy a věrným a oddaným přítelem Jana Husa, jehož osud následoval až do krutého konce na hranici v Kostnici 30. května 1416. Význam Jeronýmův je ale širší. Působil na řadě evropských univerzit, zajímal se o filozofii i teologii a zapůsobil na řadu svých současníků, a to i mimo České země. Jeho obraz byl českou i evropskou historiografií zploštěn. Je často vnímán jenom jako ten druhý po Husovi. Zaslouží si vystoupit z Husova stínu a být viděn také jako ten první, svůj.