Projekt Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek HMT II dokončen

12. 1. 2024  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Projekt IROP

31. 12. 2023 byl úspěšně dokončen projekt Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek HMT II, reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007943 spolufinancovaný z Integrovaného regionálního operačního programu.

Projekt byl zahájen 2. 11. 2020 a podařilo se během něj vybudovat komplexní systém sledování klimatu, renovovat expozice Táborské podzemí a Husité a restaurovat více než 400 sbírkových předmětů. Systém sledování klimatu byl instalován v 9 budovách HMT, 5 budov bylo nově pokryto wi-fi signálem. 149 nových záznamníků teploty, vlhkosti a dalších veličin zajistí správné uložení sbírkových předmětů.

Expozice Táborské podzemí byla obohacena novými modely a instalacemi. Komplexní renovace Expozice Husité přinesla v deseti výstavních místnostech příběh husitství od formování reformního hnutí v návaznosti na působení Jana Husa a jeho následovníků až po druhý život husitství a jeho novodobé tradice v 19. a 20. století. Nová expozice je moderní, interaktivní, inkluzivní, edukativní a stojí na pilíři současného vědeckého poznání starších dějin.

Ze sbírek HMT bylo restaurováno více než 400 předmětů od starých tisků, přes nábytek, výtvarná díla, blatských plen, lidových podmaleb až po inventář kostela sv. Marka v Soběslavi. Z celkových výdajů 34,4 mil. Kč tvoří příspěvek EU 26,6 mil. Kč a příspěvek MK ČR 7,4 mil. Kč.