Průvodcem v Husitském muzeu

2. 4. 2015  •  publikoval(a): admin  •  rubrika: Pro II. stupeň ZŠ

Anotace: Jak funguje muzeum a jaký význam má tato instituce pro společnost? Jak se liší muzeum od knihovny či galerie? Co je to sbírkový předmět a jak se o něj musí pečovat? Jaké je to stát se na chvíli opravdovým průvodcem?

Klíčová slova: muzeum, sbírka, evidence sbírek, expozice, depozitář, kurátor, historik, archeolog, ediční činnost muzea, návštěvník, badatel, návštěvník se speciálními potřebami (handicapovaní), informační systém muzea, propagace činnosti muzea.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Vzdělávací obor: Dějepis

Učivo: význam a zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny

Průřezové téma: Mediální výchova

Tematický okruh: Tvorba mediálního sdělení

Metody práce: výklad, skupinová výuka, řešení problémového případu,  demonstrace objektů, práce s obrazem, manipulace s objekty.

Doba trvání:  90 minut

Skupinu je nutné  předem objednat (nimrichtrova@husitskemuzeum.cz, tel. 381252242 nebo 734 570 334). Lektorské programy lze realizovat ve všedních dnech nezávisle na otevírací době muzea. Vstupné je 70,- za žáka, pedagog má vstup zdarma.

PARKOVÁNÍ V TÁBOŘE