Ročenka Husitského muzea v Táboře 2017

10. 4. 2018  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Publikace, Ročenka HM

Vydalo Husitské muzeum v Táboře, Tábor 2017  / ISBN 978-80-87516-43-0

Grafická úprava Lucie a Ivan Mrázovi / Vytiskla Tiskárna 999, Pelhřimov

cena 50,-

Obsah:

Výroční zpráva za rok 2016 (Jakub Smrčka, Daniel Abazid a kolektiv)

Dějiny četnictva a policie v Táboře moderní doby (Aleš Christ)

Obnova retenční nádrže Jordán v Táboře – Archeologický výzkum 2012 -2014 (Rudolf Krajíc)

Když kazatelna byla velmocí – Slovo jako moc bezmocných (Miroslav Somr, Ludmila Opekarová)

Soběslav v kronikách Václava Březana (Petr Šťovíček)

Marradas před branami Tábora (Jitka Vandrovcová)

Poslední válečné měsíce v Táboře (Jitka Vandrovcová)

Přestavba pivovaru právovárečného měšťanstva v Táboře v letech 1865 – 1910 (Jitka Vandrovcová)

Tábor královským městem (Jitka Vandrocová)

Magdalena Dobromila Rettigová a její pobyt v Táboře (Lenka Vandrovcová)

Kostely táborského Starého města (Jitka Vandrovcová, Lenka Vandrovcová)

První světová válka – táborské pomníky (Jitka Vandrovcová, Lenka Vandrovcová)