Ročenka Husitského muzea v Táboře 2018

22. 1. 2019  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Publikace, Ročenka HM

Vydalo Husitské muzeum v Táboře, Tábor 2018  / ISBN 978-80-87516-50-8

Grafická úprava Lucie a Ivan Mrázovi / Tisk Pětka s.r.o., Roztoky

cena 50,-

Obsah:

Výroční zpráva za rok 2017 (jakub Smrčka, Daniel Abazid a kolektiv)

Archeologické výzkumy na Táborsku v roce 2018 (Jiří Bumerl a František Janda)

Do muzea za zábavou i poznáním (Kateřina Nimrichtrová)

Městská knihovna v Táboře (Jitka Vandrovcová)

Obchodní akademie v Táboře (Jitka Vandrovcová)

Divadlo Oskara Nedbala (Lenka Vandrovcová)

Táborské Nové Město (Lenka Vandrovcová)

Umělci Táborska 20. století (I.) – Jan Vítězslav Dušek a František Peterka (Lenka Zajícová)

První světová válka v deníku Emilie Koutenské (Zdeněk Žalud)

Rok 1968 a Tábor (Zdeněk Žalud)