Tábor a basilejská kompaktáta

19. 4. 2022  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Archív - přednášky

26. 4. 2022 | 17.30 | přednáškový sál | augustiniánský klášter | nám. Mikuláše z Husi 44 | přednáška

přednáší historik Husitského muzea v Táboře Mgr. Zdeněk Žalud, Ph.D.

Přednáška bude věnována dějinám táborské husitské strany pod hejtmanským vedením Prokopa Holého v letech 1427-1434 a následně politickému vývoji Tábora po bitvě u Lipan. Prokop Holý dokázal přechodně sjednotit husitské svazy a provádět ofenzivní rejsy do převážně mimočeských oblastí a až do jednání s Basilejským koncilem doufal, že husité přesvědčí katolickou cizinu o správnosti své reformy křesťanstva. Jednání husitů s představiteli koncilu v Basileji nepřinesla vítězství ani jedné straně, ve svých důsledcích však oslabila radikální husitství, které bylo poraženo u Lipan a nuceno přistoupit na kompromisní pojetí české reformace. Jak se lipanská bitva podepsala na politickém významu Tábora a co vše se odehrálo, než se Tábor smířil se Zikmundem a stal se regulérním královským městem? Byly tím husitské cíle zrazeny a opuštěny? Byla husitská revoluce nakonec poražena, její ideály vyvanuly, nebo došlo k jejich transformaci? I těmito otázkami se bude zabývat výklad, bohatě doprovázený obrazovými a mapovými ilustracemi.