Tábor III.

26. 1. 2024  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Archív - akce, Publikace

Moderní doba 17811989 | publikace

Autorský kolektiv:  Lukáš Fasora, Miroslav Novotný, Jaroslav Šebek, Jitka Vandrovcová, Lenka Vandrovcová, Jiří Vaníček

Záměr dokončit souhrnné podání dějin Tábora jako výsledku moderního historického bádání již spěje ke zdárnému ukončení. Mnohaleté výzkumy týmů historiků v nespočetných archivních fondech, zpracování velkého objemu dat ze starší literatury, ale i z nedávných archeologických objevů, to vše se zhodnotilo v závěrečných dvou svazcích třísvazkového díla, jež popisuje historii našeho města od husitských počátků do obnovení demokracie po roce 1989. Specialisté z Historického ústavu akademie věd a z několika českých univerzit spojili své síly s odbornými pracovníky Husitského muzea, abychom společně naplnili odkaz našich předchůdců na čele s prof. Františkem Šmahelem. Nyní můžeme předložit (nejen) táborské veřejnosti obraz minulých dějů, kterými Tábor procházel a do nichž se zapsal často výjimečným a pozoruhodným způsobem.

Vydalo: NLN a Husitské muzeum, Praha 2023

Prodejní cena 450 Kč

Představení knihy proběhne v rámci Slavnostního uvedení obnovené expozice Husité 21. 2. 2024 v gotickém sále Staré táborské radnice, Žižkovo nám. 1