Tradiční židovské melodie a slavné křesťanské skladby

7. 1. 2020  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Archív - koncerty

7. 3. 2020 | 19.00 | Divadlo Oskara Nedbala Tábor

Koncert k památce československých obětí holocaustu
pořádaný ve spolupráci se spolkem Hadasa Tábor a Divadlem Oskara Nedbala.

Účinkuje Duo Shonert – Alexander Shonert, housle a Natalia Shonert, klavír

Vstupné 150 Kč. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji a pokladně Divadla Oskara Nedbala.


Tradiční židovské melodie a slavné křesťanské skladby v podání houslového virtuosa Alexandera Shonerta. Klavír Natalia Shonert.

Duchovní kořeny vážné hudby evropské hudební tradice jsou křesťanské, vyrůstají z odkazu jak novozákonní, tak i starozákonní inspirace. Tyto dva zdroje spolu úzce souvisejí, a to jak v pokračující linii židovské hudební tvorby, tak především v celé šíři duchovního odkazu vážné hudby komponované a interpretované v průběhu několika posledních staletí. Vzájemné ovlivňování těchto inspiračních zdrojů je historicky dávné a navzájem bez sebe vlastně nemyslitelné. Dá se říci, že tak, jako Nový zákon navazuje na Starý zákon, tak i křesťanská duchovní hudba neoddělitelně navazuje na svou starší židovskou sestru.

Na tyto hluboké souvislosti poukazuje Alexander Shonert ve svém koncertním vystouepní jak výběrem repertoáru, tak i interpretačním uchopením hudebního celku skladeb. Je to příležitost příležitost zvýraznit témata tvůrčí síly, pokory, zdrženlivosti a společného duchovního prožitku v postním období liturgického kalendáře. Téma sounáležitosti křesťanské kulturní tradice se starozákonní předkřesťanskou tradicí může dát vyniknout hlubším a dávnějším zdrojům půstu jako cesty k osvobození člověka od všednosti a jeho zaslíbení vyšším cílům. Hudební dramaturgie umožňuje poznat těsné propojení těchto dvou společenství víry v jednoho Boha a přispívá tak k prohlubování vzájemné úcty a respektu.

Zejména je dnešní program vzpomínkou, modlitbou a vyjádřením lítosti a úcty obětem náboženského a kulturního násilí a nesnášenlivosti, židovským obětem nacistického holocaustu a všem, kdo ve světě trpí a trpěli pro svou víru či původ.

Alexander Shonert jako zkušený interpret ve svém pečlivě vybraném repertoáru vytváří svým citlivým podáním velkolepý most zvuků zdůrazněný jedinečným prostorem chrámu, který překlenuje temnou řeku předsudků, nenávisti a neporozumění a posluchačům umožňuje bezpečně přejít na druhou stranu.