Virtuální prohlídka Bechyňské brány a věže Kotnov s expozicicí „Tábor – obec spravedlivých i královské město“

4. 12. 2020  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Akce, Expozice Tábor – pevnost spravedlivých i královské město, Muzeum on-line, Výstavy


[přímý link]

Před 600 let, v roce 1420, založili radikální husité pevnost, v níž očekávali brzký pozemský příchod Ježíše Krista. Vytvořili křesťanskou obec těch, kdo po boku Mesiáše spravedlivě zvítězí nad Antikristem, personifikovaným zlem světa a odpůcem Boží vůle. Nová expozice v Bechyňské bráně prezentuje i dávné osídlení prostoru, jejž zaujímá dnešní město Tábor, ukazuje středověké osídlení na Táborsku, město a hrad Hradiště i město (Sezimovo) Ústí. Příběh Hradiště hory Tábor pokračoval i po husitských válkách, kdy se rozvíjelo nové královské město. Objekt Bechyňské brány i věže Kotnov jsou prvky někdejšího systému městského opevnění, které sloužilo k obraně města dlouho do novověku.

BB_billboard_2020