Vstalť jest Kristus z mrtvých král | Christ Has Risen, a King from the Dead

15. 1. 2021  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Muzejní obchod, Publikace

Velikonoční hudba českých utrakvistů 15. století

Od počátku dějin křesťanství se v centru jeho učení nalézá téma vykupitelské smrti a vkříšení Ježíše Krista a stává se vrcholem církevního roku. Zpěvy liturgie Velikonočního třídení svojí hloubkou, krásou a starobylostí patří proto právem mezi nejcennější poklady křesťanské kultury.Husitské muzeum ve spolupráci s vokálním souborem Gontrassek představuje toto hudební CD nahrané v autentickém prostředí kostela Narození Panny Marie v Táboře v roce 2020. Dvojjazyčný CD booklet obsahuje texty všech skladeb, informace a obrazové přílohy týkající se tématu.

prodejní cena Kč 190,-

Oltar-Zmrtvychvstani-Chrudim_1259_271_UP_VB_vyrezObsah:

Zelený čtvrtek / Maundy Thursday

1/ Josquin Desprez (c1450-1521): Christum ducem, 4v 3:25
2/ Odpolu životem naším 5:17
3/ Kyrieleyson. Jezu Kryste, jenž [j]si přišel na svět 8:06 music+note+sound+icon
4/ Anon.: Caro mea – O vere digna hostia – Dominus noster 1:32
5/ Patřmež k Zákonu novému 1:49
6/ Ludwig Senfl (1486-1543): O sacrum convivium II, 5v 4:29

Velký pátek / Good Friday

7/ Zajisté dnešní den 4:43
8/ Nazajtřie ráno přistavše 1:53
9/ Temnosti staly [j]sú sě po všeliké zemi 4:30
10/ Josquin Desprez (c1450-1521): Stabat Mater. Prima pars, 5v 3:34
11/ Josquin Desprez (c1450-1521): Stabat Mater. Secunda pars, 5v 3:51 music+note+sound+icon

Bílá sobota / Holy Saturday

12/ Lameth. V den prchlivosti Páně 10:45

Vzkříšení / Resurrection

13/ Anon.: Cristus surrexit, 3v 4:24
14/ Vstalť jest Kristus z mrtvých král 1:52 music+note+sound+icon
15/ Anon.: Regina celi, 3v 3:54
16/ Vstalť jest Buoh z mrtvých 2:34
17/ John Bedyngham († 1459/60): Festo isti, 3v 1:44
18/ John Bedyngham / Anon.: Fortune, 3v 1:56 music+note+sound+icon
19/ John Bedyngham / Anon.: Festo isti, 4v 1:48 music+note+sound+icon
20/ Anon.: Regina celi, 4v 7:24

DSC_5832_Gontrassek

Josefína Knoblochová (j. h.), Veronika Vejvodová – soprán
Rita Lyons Kindlerová, Petra Šimková – alt
Jan Míchal (j. h.), Zbyněk Šír – tenor
Jaroslav Havrlant, Jakub Smrčka (j. h.) – bas

DSC_6056_mv_Jan_Bataumělecký vedoucí / artistic leader: Jan Baťa
Tomáš Flégr – dulce melos (17; Pythagoras, 465 Hz), varhanní pozitiv /
positive organ (6, 14, 19; Schlick 1511, 440 Hz), italský virginal / Italian virginal
(10; středotón / meantone 1/4 komma, 415 Hz)
Ondřej Sokol – trombón / sackbut (19)
Kateřina Bělohlavová – kalkant / calcant (19)

DSC_6003_m  DSC_6009_m

hudební režie: Jan Steyer
zvuková režie: Tomáš Zikmund
střih a mastering: Vít Janata
komentář: Jan Baťa
překlad: Jiří K. Kroupa, Cody Perk, Gerald Turner
grafická úprava: Viva Design s.r.o., Tábor, Gustav Fifka
cover: Oltář Zmrtvýchvstání Krista ze hřbitovního kostela sv. Kříže v Chrudimy (© Regionální muzeum v Chrudimi)

CD_Vstalt-jest-Kristus-2020_tiráž

Recenze na stránkách ČRo Vltava

Vstalť jest Kristus z mrtvých král – Velikonoční hudba českých utrakvistů 15. století (autoři: Milan Bátor, Daniel Jäger)

(…) Je to velice zvláštní pocit, slyšet, jak před více než pěti sty lety lidé vnímali a reflektovali prostřednictvím hudby symboliku Kristova ukřižování, smrti a nanebevstoupení. (…) Výkony interpretů nahrávky zní přirozeně, nestrojeně a téměř lidově, což je s ohledem na styl a charakter zastoupených skladeb velmi vhodná strategie. (…) Nahrávka souboru Gontrassek je příkladem erudovaného, osobního a emocionálně vyváženého přístupu k liturgické tradici v české hudbě.