Výstava: Nejkrásnější české knihy roku 2018

22. 7. 2019  •  publikoval(a): Kateřina Nimrichtrová  •  rubrika: Archív – výstavy

Galerie Ambit | Augustiniánský klášter | 13. 9. – 31. 10. 2019 |

Vernisáž 12.9. od 17 hodin

Nová Galerie Ambit vystavuje nejkrásnější knihy roku 2018. Výstavu a vernisáž spojenou s besedou s jedním z vítězů ankety pořádá Husitské muzeum ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví.

Otevřeno út – ne | 10:00 – 12:00; 12:30 – 17:00 | vstup zdarma

Soutěž Nejkrásnější české knihy roku pořádá Ministerstvo kultury České republiky a Památník národního písemnictví už od roku 1965. Do 54. ročníku bylo přihlášeno 264 publikací, z nichž mezinárodní porota vybrala ty nejlepší z pohledu ilustračního, grafického a polygrafického zpracování.

V kategorii Odborná literatura zvítězila publikace Co je designér: věci, místa, sdělení, nejkrásnějším katalogem je Pocta suknu: Textil v kontextu umění. Kategorii knih pro děti opět ovládlo nakladatelství Baobab a ocenění za krásnou literaturu si odneslo vydání velkolepého románu Ilji Trojanowa Moc a vzdor. Ilustrovaný česko-anglický abecedář ABCZ aneb H jako Havel, který přibližuje českou kulturu v mnoha oblastech, byl oceněn v kategorii Učebnice. Nejkrásnější knihou o výtvarném umění je Epos 257: Kořeny, větve, šlahouny Spolku Trafačka. Své ceny také udělily Spolek českých bibliofilů, SČUG Hollar, Svaz polygrafických podnikatelů a Památník národního písemnictví společně s Uměleckoprůmyslovým museem v několika specializovaných kategoriích včetně studentského designu.

Slavnostní vyhlášení soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2018 proběhlo 5. dubna 2019 v CAMP – Centru architektury a městského plánování. Vítězné publikace jsou prezentovány v galeriích, na mezinárodní přehlídce Designblok a na zahraničních veletrzích.

Autory katalogu a vizuální podoby 54. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2018 jsou Petr Bosák, Robert Jansa a Adam Macháček.

Památník národního písemnictví

 

NOMINACE2018_cover photo_úprava