Zikmundova strana v Jižních Čechách

10. 1. 2024  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Archív - přednášky

20. 2. 2024 | 17:30 | přednáškový sál | augustiniánský klášter | nám. Mikuláše z Husi 44 | přednáška

Přednáší Mgr. Lukáš Reitinger, Ph.D. z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Problematika strany krále Zikmunda během husitské revoluce na jihu Českého království (v Bechyňském a Prácheňském kraji) se od ostatních regionů odlišuje zejména ve dvou rovinách. Kromě specifického postavení táborské obce a Oldřicha z Rožmberka disponujeme (zvláště díky třeboňskému archivu) k této oblasti bohatší pramennou základnou. Během samotné přednášky se jednak zamyslíme nad rozložením mocenských sil Zikmundovy strany v jižních Čechách a nad proměnou jejího složení během 20. a 30. let 15. století. Ve druhé rovině se zaměříme na postavení Zikmundovi věrných královských hradů (zvl. Zvíkova a Hluboké) a města České Budějovice, které se během husitských válek staly jevištěm mocenských ambicí jednotlivých králových příznivců. Po vymezení těchto obecných otázek a trendů bude věnována i pozornost vybraným Zikmundovým straníkům. 

Mgr. Lukáš Reitinger, Ph.D., působí na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Je autorem monografie Vratislav. První král Čechů a autorsky se podílel na knihách Královská založení na jihu Čech za vlády posledních Přemyslovců a na připravovaných monografiích Die Herrschaftspraxis Přemysl Ottokar II. (1247–1278). Regierung im Zeitalter des Interregnums a Zikmundova strana v husitských Čechách. Zároveň náležel do editorského týmu pro zpřístupnění listin Zikmunda Lucemburského z českých archivů v rámci ediční řady Regesta imperii.

Reitinger plakát