jazyky a plakat
Levý horní

Tábor
Sezimovo Ústí

Levé menu
Aktuality

Upozornění návštěvníkům

Upozorňujeme návštěvníky našeho muzea,

že v sobotu 31. ledna 2015 bude od 14:00

uzavřen Gotický sál a krátkodobé výstavy.

Děkujeme za pochopení!

Omezení se netýká expozice Husité, prohlídky středověkého podzemí a výstavy Poklady, depoty, obětiny.Datum: -

Výstavy

Výstava František Roman Dragoun: Oleje, kresby a pastely

Husitské muzeum v Táboře Vás srdečně zve na výstavu

František Roman Dragoun: Oleje, kresby a pastely

30. 1. 2015 - 7. 3. 2015


Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 29. ledna od 17:00.

Stará radnice | otevřeno středa až sobota od 9:00 do 17:00 | pozvánka ke stažení |více o F. R. Dragounovi


Výstavy

Výstava "Drahá Hančí"

Husitské muzeum v Táboře Vás srdečně zve na výstavu

"Drahá Hančí"


3. 12. 2014 - 8. 5. 2015


Vernisáž výstavy se koná v úterý 2. prosince od 17:00.

Stará radnice | otevřeno středa až sobota od 9:00 do 17:00 | od dubna otevřeno denně od 9:00 do 17:00 | pozvánka ke stažení | čtěte více...


Výstavy

Žižka 1360? - 1424

Husitské muzeum v Táboře Vás srdečně zve na výstavu

ŽIŽKA 1360? - 1424
12. 10. 2014 - 21. 3. 2015

Stará radnice | otevřeno středa až sobota od 9:00 do 17:00 

čtěte více...


historicko-vlastivědné

Husova akademie - cyklus přednášek

Husitské muzeum v Táboře

uvádí v akademickém roce 2014/2015 u příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa cyklus přednášek

 Husova akademie

Přednášky lze absolvovat jednotlivě nebo jako ucelený kurs, v jehož závěru obdrží účastníci, kteří absolvovali alespoň 6 přednášek, osvědčení a volnou vstupenku na připravovanou výstavu Jan Hus 1415/2015.

 
Archiv exkurzí

První světová válka – táborské pomníky a lazarety

První světová válka byla prvním celosvětovým válečným konfliktem, která slaví v těchto letech stoletá výročí. Téma sobotnické procházky bylo vybráno záměrně, neboť v lednu 2015 uplynulo 100 let od zřízení vojenské reservní nemocnice v Táboře. Řada pomníků I. světové války se nachází v blízkosti nebo přímo na budově lazaretu či vojenské nemocnice.

Válečné lazarety v Táboře

Význam slova lazaret: podle benátské karanténí nemocnice pro malomocné, která se nacházela na ostrově Santa Maria di Nazareto, slovo lazaret vzniklo zkomolením Nazareto, rovněž slovo lazaret vychází ze jména biblického Lazara z Betánie, provizorní vojenská nemocnice.

O nemocné vojíny se v táborských lazaretech starala pobočka Červeného kříže, jehož předsedou byl dvorní rada Blíženec a místopředsedou rada zemského soudu ve výslužbě A. Teklý. Červený kříž měl své stanoviště už v nádražní budově a své lazarety v Sokolovně a novoměstské obecné škole. Dne 5. srpna 1914 začal Červený kříž používat čekárny I., II. a III. třídy, kde sídlily místnosti pro lékaře, kancelář pro první pomoc a 18/10 lůžek k přenocování vojínů. Měsíční provoz činící 1000 K hradil z velké části zemský pomocný spolek v Praze a v menší míře Táborský odštěpený odbor Červeného kříže. Ošetřování a občerstvení vykonávali přidělení vojíni a dámy z Červeného kříže. Účetnictví vedl císařský rada a ředitel spořitelny ve výslužbě Karel Dlouhý. Lékařský dozor vykonával c. k. vrchní okresní lékař Dr. Burian. Ošetřovaní vojáci dostávali jídlo z kuchyně nádražní restaurace pana Zimáka. Čaj vařil Červený kříž ve své režii. Chleba dodával pekař J. Stupka. Od 5. srpna 1914 do 30. listopadu 1915 přenocovalo na nádraží 3 780 raněných a nemocných vojáků. V tomto časovém období projelo přes táborské nádraží 69 392 vojínů. 

 

 

plakat

Únorový program muzea

plakat

Lednový program muzea

Výstavy

Poklady, depoty, obětiny...

Jihočeské depoty od doby bronzové do novověku

Výstava zprostředkovává poprvé v dějinách jihočeské archeologie unikátní movité nálezy specifického druhu, označované jako depoty, poklady či obětiny, a to z širokého časového rozmezí od pravěku po novověk. 

1. října 2014 – 28. února 2015 | Stará radnice|Žižkovo náměstí čp. 1

Otevřeno od středy do soboty | 9:00- 17:00 | tel.: 381 254 286 | e-mail: objednavky@husitskemuzeum.cz

Lektorský program pro školy: Mgr. Josef Makoč,e-mail: makoc@husitskemuzeum.cz

Pravý horní

Soběslav
Veselí nad Lužnicí

Pravé menu
Rožmberský rok
Partneri a spoluprace

© SYSKO & Husitské muzeum, vytvořeno pomocí redakčního systému PHPRS