Exkurze

Sobotníci: Světový den vody

Vodojem 1936

18. března ve 14 hodin, sraz v Čekanicích před restaurací Na pěkné vyhlídce

Vydejte se s námi proti proudu času a poznejte zas další kousek historie zásobování města Tábora pitnou vodou. Společně s technoložkou Čevaku Ing. Katkou Tebichovou se vypravíme na vrch nad Čekanicemi, kde je umístěn jak historický vodojem z 30. let 20. století, tak novější a větší vodojem z konce  20. století, do jehož útrob nahlédneme. Jedná se o jeden ze tří hlavních vodojemů, ze kterých je dnes zásobován nejen Tábor. A nakonec navštívíme jednu raritu, a to…

více info

Sobotníci: Tělovýchovná jednota Sokol

img_8745

21. ledna 2017

Sedmý ročník sobotních výprav jsme zahájili 21. 1. 2017 v táborské sokolovně. Díky panu Jiřímu Bělohlavovi, starostovi TJ Sokol Tábor, jsme si mohli prohlédnout vnitřek jedné z dominantních staveb Nového Města. Zahájení letošního ročníku v sokolovně je symbolické. Sokol v letošním roce slaví 155. výročí od svého založení a táborské Nové Město 145. výročí. Proto se v letošním roce na Nové Město ještě několikrát vrátíme.

V letošní roce slaví Tělovýchovná jednota Sokol 155. výročí od svého založení. U zrodu sokola stáli Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner, kteří uvedli v život první ryze český tělocvičný…

více info

Sobotníci: Zemědělská škola v Táboře – 150 let od založení

img_8259-2

19. listopadu 2016

V sobotu 19. listopadu 2016 jsme měli jedinečnou možnost navštívit během muzejní vlastivědné vycházky budovu Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy v Táboře na náměstí Tomáše G. Masaryka. Počasí nám příliš nepřálo, ale tentokrát nás rozmary počasí nemohly vyvést z míry. Po přivítání jsme se rychle přesunuly do školy.

více info

S hrázným o Jordánu

plakat

15. října 2016

V sobotu 15. října 2016 jsme se po několika měsících opět vydali se Sobotníky na Jordán. Vycházku na jordánskou hráz jsme otevřeli další díl našeho tematického „seriálu“ o vodě v Táboře. Tentokrát jsme si přizvali na pomoc člověka nejpovolanějšího, zdejšího hrázného Jiřího Černého z firmy Čevak. Pan hrázný se ve své práci řídí manipulačním řádem vodního díla Jordán, podle kterého např. reguluje hladinu Jordánu, kontroluje různá měřidla, která sledují posuny sypané hráze atd. Návštěvníci se dozvěděli spoustu zajímavých informací o Jordánu, hrázi, odbahnění nádrže, o historických výpustích a také o…

více info

Prusko – rakouská válka 1866 a její dozvuky na Táborsku

DSC_3035

10. září 2016

Prusko-rakouská válka byla první moderní blesková válka (Blitzkrig). Její vypuknutí zapříčinilo několik událostí. První z nich byl způsob sjednocení Německa. Na základě velkoněmecké koncepce by se Německo sjednotilo pod nadvládou rakouského císaře jako volná federace jednotlivých zemí. Takové Německo by se skládalo z Německého spolku a celého rakouského císařství. V rámci maloněmecké koncepce by došlo ke sjednocení území Německého spolku bez Rakouského císařství pod vládou jediného panovníka, pruského krále. Dalším ohniskem konfliktu byla Polabská vévodství Šlesvicko a Holštýnsko, které si mezi sebou rozdělilo Prusko a Rakousko po Prusko-rakousko-dánské válce roku…

více info

Za průkopníkem zemědělského stavitelství Theodorem Petříkem

Za průkopníkem zemědělského stavitelství Theodorem Petříkem

11. června 2016

Theodor Petřík se narodil 8. října 1882 v Táboře do rodiny MUDr. Františka Petříka a Antonie, rozené Koldové. Do rodiny Petříkových se narodily postupně čtyři děti: Jindřiška, Vladimír, Růžena (zemřela několik měsíců po narození na neštovice) a Theodor. MUDr. František Petřík pracoval v Táboře jako městský lékař a lékař v tabákové továrně. Rodina bydlela v bývalé Soukenické baště, zvané Převrátilka. František Petřík zemřel, když chodil Theodor na obecnou školu. Po jeho smrti vypomohl rodině otec Antonie Petříkové, Petr Kolda, táborský koželuh a hospodář.

více info
12