Projekt IROP

Projekt Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře

loga-ESIF-MMR

ZLEPŠENÍ PODMÍNEK ULOŽENÍ A PREZENTACE PODSBÍREK HUSITSKÉHO MUZEA V TÁBOŘE
Reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001699
Integrovaný regionální operační program, 21. výzva

Posláním projektu je zlepšit podmínky uchovávání a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře, a tím přispět k zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění vyššímu počtu návštěvníků.

více info