Otevírací doba a vstupné

Prosíme o objednávání hromadných výprav do expozice Husité a do středověkého podzemí předem. Objednané výpravy mají přednost. Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1, tel.: 774 059 263, .

Rekonstrukce Kotnova, Bechyňské brány a Památníku Edvarda Beneše

Vážení návštěvníci,

z důvodu rekonstrukce Bechyňské brány, věže Kotnov a Památníku Edvarda Beneše, počítejte prosím v těchto objektech s omezeným provozem. V průběhu turistické sezony 2018 bude zcela uzavřena expozice v Bechyňské bráně, věž Kotnov bude přístupná příležitostně v červenci a srpnu 2018. Otevření Památníku Edvarda Beneše je po rekonstrukci a instalaci nové expozice naplánováno na konec června tohoto roku.

Děkujeme za pochopení

Výstavní objekty vstupné Rodinné vstupné
(2 dospělí + max. 3 děti)
Otevírací doba
základní snížené
TÁBOR
Stará radnice Žižkovo náměstí 1
EXPOZICE HUSITÉ 60 100 40 60 230 duben – září
po – ne 9 – 17
říjen – březen
st – so 9 – 17
ne 13 – 17
poslední prohlídka expozice 16.30, podzemí 16.00)
STŘEDOVĚKÉ PODZEMÍ 50 30
GOTICKÝ SÁL 20 10
TÁBOR
Bechyňská brána
Klokotská ulice
expozice
ŽIVOT VE STŘEDOVĚKU
VYHLÍDKOVÁ VĚŽ KOTNOV
30 20 70 květen – září
po – ne 9 – 17
(poslední prohlídka v 16.30)
říjen – duben zavřeno
SEZIMOVO ÚSTÍ
Dr. E. Beneše 1138
PAMÁTNÍK DR. EDVARDA BENEŠE
prezidenta republiky
- - -

květen – září
út – ne 9 – 12 / 12.30 – 16
(poslední prohlídka v 15.30)

V roce 2018 probíhá příprava nové expozice (zahájení provozu 28. 6.)

SOBĚSLAV
ROŽMBERSKÝ
DŮM
Petra Voka 152

expozice
PŘÍRODA TÁBORSKA

SOBĚSLAV – MĚSTO
PĚTILISTÉ RŮŽE
vč. krátkodobých výstav

50 80 30 40 100 160 květen – září
út – ne 9 – 12 / 12.30 – 17
(poslední prohlídka 16.30)
krátkodobé výstavy 20 10 40
SOBĚSLAV
SMRČKŮV DŮM
nám. Republiky 107

expozice
ŽIVOT NA BLATECH A  KOZÁCKU

vč. krátkodobých výstav

50 30 100 květen* – září
út – ne 9 – 12 / 12.30 – 17
(poslední prohlídka 16.30)
krátkodobé výstavy 20 10 40
VESELÍ
NAD LUŽNICÍ
WEISŮV DŮM
nám. T. G. Masaryka 111
expozice
Z POKLADŮ MUZEA PAMĚTNÍ SÍŇ K. WEISE
vč. krátkodobých výstav
40 20 80 květen – září
út – ne 9 – 12 / 12.30 – 17
(poslední prohlídka 16.30)
krátkodobé výstavy 20 10 40

*) V roce 2017 bude Smrčkův dům v Soběslavi zpřístupněn od 24. 6.

Snížené vstupné:

 • žáci základních škol všech typů
 • studenti středních a vysokých škol po předložení dokladu o studiu
 • senioři nad 65 let
 • držitelé průkazu ZTP nebo ZTP / P (též průvodci)
 • držitelé průkazů ISIC, ITIC, EUROBEDS, Zelená karta ČSOP, Evropská karta mládeže EYCA
 • rodiny s průkazem Fondu ohrožených dětí
 • skupina nad 20 osob – 10% skupinová sleva pro předem objednané skupiny do více expozic
 • držitelé jízdenek ČD Bonus Jihočeský (spolu s platnou jízdenkou)

Volný vstup:

 • děti do 6 let
 • pedagogický doprovod (1 osoba na minimálně 10 dětí či studentů)
 • držitelé průkazů AMG, NPÚ, ICOMOS, Zväz múzeí na Slovensku

Slevová karta Toulavka:

 • Stará radnice, Tábor – sleva 20 Kč ze základního a sníženého vstupného, sleva 30 Kč z rodinného vstupného
 • Bechyňská brána a věž Kotnov, Tábor – sleva 10 Kč ze základního a sníženého vstupného, sleva 30 Kč z rodinného vstupného
 • Památník Dr. E. Beneše, Sezimovo Ústí – sleva 20 Kč ze základního a rodinného vstupného
 • Blatské muzeum v Soběslavi (Rožmberský dům, Smrčkův dům) – sleva 30 Kč ze základního a rodinného vstupného do obou objektů, sleva 20 Kč ze základního a rodinného vstupného do 1 objektu, sleva 10 Kč ze sníženého vstupného

Dny volného vstupu:

V souladu s Pokynem k naplňování standardu ekonomické dostupnosti veřejně prospěšných služeb poskytovaných muzei a galeriemi zřizovanými Ministerstvem kultury a Národní galerií v Praze podle zákona č. 122/2000 Sb. umožňuje Husitské muzeum v Táboře volný vstup všem návštěvníkům bez rozdílu

A) v budově Staré radnice ve dnech:

 • 18. května (Mezinárodní den muzeí) – pouze expozice Husité a krátkodobé výstavy
 • 1. června (Mezinárodní den dětí)
 • 28. září (Den české státnosti)
 • 28. října (Den vzniku samostatného československého státu)
 • 17. listopadu (Den boje za svobodu a demokracii)
 • Dny evropského kulturního dědictví (dle data vyhlášení v daném objektu) – pouze expozice Husité a krátkodobé výstavy                 

B) v objektu Bechyňské brány a vyhlídkové věže Kotnov ve dnech:

 • 18. května (Mezinárodní den muzeí)
 • 1. června (Mezinárodní den dětí)
 • 28. září (Den české státnosti)
 • Dny evropského kulturního dědictví (dle data vyhlášení v daném objektu)

C) v objektech Blatského muzea v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí:

 • 18. května (Mezinárodní den muzeí)**
 • 1. června (Mezinárodní den dětí)**
 • 28. září (Den české státnosti)
 • Dny evropského kulturního dědictví (dle data vyhlášení v daném objektu)

**) Platí v případě, že tento den není pondělí.

D) v Památníku Dr. Edvarda Beneše ve dnech:

 • 28. května (výročí narození Edvarda Beneše)
 • 16. července (výročí narození Hany Benešové)
 • 3. září (výročí úmrtí Edvarda Beneše)
 • 28. září (Den české státnosti)
 • 28. října (Den vzniku samostatného československého státu)

Příplatky a zvláštní služby:

 • Lektorské programy pro školy: 30 Kč za žáka (pouze pro předem objednané skupiny).
 • Fotografování a filmování bez stativu a bez blesku: 20 Kč
  (fotografování se stativem není možné).
 • Výklad v cizím jazyce pro předem objednané skupiny (k dispozici pro prohlídku středověkého podzemí): 200 Kč za skupinu.
 • Mimořádná prohlídka mimo otevírací dobu: příplatek 100% k ceně vstupného, nejméně však 400 Kč, v objektu Staré radnice 600 Kč (expozice Husité, Chodby středověkého podzemí a gotický sál). Prohlídky mimo otevírací dobu budou umožněny v závislosti na provozně-technických možnostech Husitského muzea v Táboře.

 

MIMOŘÁDNÁ NÁVŠTĚVA GOTICKÉHO SÁLU V HUSITSKÉM MUZEU V TÁBOŘE

Cena za mimořádnou návštěvu gotického sálu Staré radnice v Táboře s vyloučením veřejnosti
(např. společenské události, svatební obřady, …)                                              2.000 Kč/hod.

Cena je splatná předem v pokladně Husitského muzea v Táboře, Žižkovo nám. 1.

 

FOTOGRAFOVÁNÍ PRO KOMERČNÍ ÚČELY, FILMOVÁNÍ

Jednorázový poplatek za fotografování pro komerční účely                                 2.000 Kč

Filmování – za každou započatou hodinu                                                          2.000 Kč

Fotografování pro komerční účely a filmování je splatné předem v pokladně Husitského muzea v Táboře, Žižkovo nám. 1 a je možné jen v případě uzavření licenční smlouvy.

 

PRONÁJEM GOTICKÉHO SÁLU V HUSITSKÉM MUZEU V TÁBOŘE

Cena za pronájem gotického sálu v rámci otevírací doby Husitského muzea v Táboře činí 2.000 Kč
bez DPH (2.420 Kč včetně DPH)/hod.

Pronájem gotického sálu v době mimo běžnou otevírací dobu Husitského muzea v Táboře je nutno dojednat s vedením muzea v dostatečném předstihu a lze jej umožnit pouze v závislosti na provozně-technických možnostech muzea.

Účinnost od 1. 4. 2017. Ceník vstupného a otevírací doby je v originále k nahlédnutí na každém pokladním místě.

Otevírací doba a vstupné, platné od 1. 4. 2017

Návštěvní řád Husitského muzea v Táboře (dokument PDF)