Otevírací doba a vstupné

Prosíme o objednávání hromadných výprav do expozice Husité a do středověkého podzemí předem. Objednané výpravy mají přednost. Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1, tel.: 774 059 263, .

Rekonstrukce Kotnova, Bechyňské brány a Památníku Edvarda Beneše

Vážení návštěvníci,

z důvodu rekonstrukce Bechyňské brány, věže Kotnov a Památníku Edvarda Beneše, počítejte prosím v těchto objektech s omezeným provozem. V průběhu turistické sezony 2018 bude zcela uzavřena expozice v Bechyňské bráně, věž Kotnov bude přístupná příležitostně v červenci a srpnu 2018. Otevření Památníku Edvarda Beneše je po rekonstrukci a instalaci nové expozice naplánováno na konec června tohoto roku.

Děkujeme za pochopení

Výstavní objekty vstupné Rodinné vstupné
(2 dospělí + max. 3 děti)
Otevírací doba
základní snížené
TÁBOR
Stará radnice Žižkovo náměstí 1
EXPOZICE HUSITÉ 70 120 50 80 250 duben – září
po – ne 9–17
říjen – březen
st – so 9–17
ne 13–17
(poslední prohlídka expozice 16.30, podzemí 16.00)
STŘEDOVĚKÉ PODZEMÍ 60 40
GOTICKÝ SÁL
+ VÝSTAVY
30 20
TÁBOR
Bechyňská brána
Klokotská ulice
expozice
ŽIVOT VE STŘEDOVĚKU
VYHLÍDKOVÁ VĚŽ KOTNOV
30 20 70 květen – září
po – ne 9–17
(poslední prohlídka v 16.30)
říjen – duben zavřenoZ důvodu rekonstrukce jsou Bechyňská brána a vyhlídková věž Kotnov v roce 2018 uzavřeny
SEZIMOVO ÚSTÍ
Dr. E. Beneše 1138
PAMÁTNÍK DR. EDVARDA BENEŠE
prezidenta republiky
- - -

květen – září
út – ne 9–12 / 12.30–16
(poslední prohlídka v 15.30)

V roce 2018 probíhá příprava nové expozice (zahájení provozu 28. 6.)

SOBĚSLAV
ROŽMBERSKÝ
DŮM
Petra Voka 152

expozice
PŘÍRODA TÁBORSKA

SOBĚSLAV, MĚSTO
PĚTILISTÉ RŮŽE
vč. krátkodobých výstav

50 80 30 40 100 160 květen – září
út – ne 9–12 / 12.30–17
(poslední prohlídka 16.30)
krátkodobé výstavy 20 10 40
SOBĚSLAV
SMRČKŮV DŮM
nám. Republiky 107

expozice
ŽIVOT NA BLATECH A  KOZÁCKU

vč. krátkodobých výstav

50 30 100 květen – září
út – ne 9–12 / 12.30–17
(poslední prohlídka 16.30)
krátkodobé výstavy 20 10 40
VESELÍ
NAD LUŽNICÍ
WEISŮV DŮM
nám. T. G. Masaryka 111
expozice
Z POKLADŮ MUZEA PAMĚTNÍ SÍŇ K. WEISE
vč. krátkodobých výstav
40 20 80 květen – září
út – ne 9 – 12 / 12.30 – 17
(poslední prohlídka 16.30)
krátkodobé výstavy 20 10 40

Snížené vstupné:

 • žáci základních škol všech typů
 • studenti středních a vysokých škol po předložení dokladu o studiu
 • senioři nad 65 let
 • držitelé průkazu ZTP nebo ZTP / P (též průvodci)
 • držitelé průkazů ISIC, ITIC, EUROBEDS, Zelená karta ČSOP, Evropská karta mládeže EYCA
 • rodiny s průkazem Fondu ohrožených dětí
 • skupina nad 20 osob – 10% skupinová sleva pro předem objednané skupiny do více expozic
 • držitelé jízdenek ČD Bonus Jihočeský (spolu s platnou jízdenkou)

Volný vstup:

 • děti do 6 let
 • pedagogický doprovod (1 osoba na minimálně 10 dětí či studentů)
 • držitelé průkazů AMG, NPÚ, ICOMOS, Zväz múzeí na Slovensku

Slevová karta Toulavka:

 • Stará radnice, Tábor – sleva 20 Kč ze základního a sníženého vstupného, sleva 30 Kč z rodinného vstupného
 • Bechyňská brána a věž Kotnov, Tábor – sleva 10 Kč ze základního a sníženého vstupného, sleva 30 Kč z rodinného vstupného
 • Památník Dr. E. Beneše, Sezimovo Ústí – sleva 20 Kč ze základního a rodinného vstupného
 • Blatské muzeum v Soběslavi (Rožmberský dům, Smrčkův dům) – sleva 30 Kč ze základního a rodinného vstupného do obou objektů, sleva 20 Kč ze základního a rodinného vstupného do 1 objektu, sleva 10 Kč ze sníženého vstupného

Dny volného vstupu:

V souladu s Pokynem k naplňování standardu ekonomické dostupnosti veřejně prospěšných služeb poskytovaných muzei a galeriemi zřizovanými Ministerstvem kultury a Národní galerií v Praze podle zákona č. 122/2000 Sb. umožňuje Husitské muzeum v Táboře volný vstup všem návštěvníkům bez rozdílu

A) v budově Staré radnice ve dnech:

 • 18. května (Mezinárodní den muzeí) – pouze expozice Husité a krátkodobé výstavy
 • 1. června (Mezinárodní den dětí)
 • 28. září (Den české státnosti)
 • 28. října (Den vzniku samostatného československého státu)
 • 17. listopadu (Den boje za svobodu a demokracii)
 • Dny evropského kulturního dědictví (dle data vyhlášení v daném objektu) – pouze expozice Husité a krátkodobé výstavy                 

B) v objektu Bechyňské brány a vyhlídkové věže Kotnov ve dnech:

 • 18. května (Mezinárodní den muzeí)
 • 1. června (Mezinárodní den dětí)
 • 28. září (Den české státnosti)
 • Dny evropského kulturního dědictví (dle data vyhlášení v daném objektu)

C) v objektech Blatského muzea v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí:

 • 18. května (Mezinárodní den muzeí)**
 • 1. června (Mezinárodní den dětí)**
 • 28. září (Den české státnosti)
 • Dny evropského kulturního dědictví (dle data vyhlášení v daném objektu)

**) Platí v případě, že tento den není pondělí.

D) v Památníku Dr. Edvarda Beneše ve dnech:

 • 28. května (výročí narození Edvarda Beneše)
 • 16. července (výročí narození Hany Benešové)
 • 3. září (výročí úmrtí Edvarda Beneše)
 • 28. září (Den české státnosti)
 • 28. října (Den vzniku samostatného československého státu)

Příplatky a zvláštní služby:

 • Lektorské programy pro školy: 30 Kč za žáka (pouze pro předem objednané skupiny).
 • Fotografování a filmování bez stativu a bez blesku: 20 Kč
  (fotografování se stativem není možné).
 • Výklad v cizím jazyce pro předem objednané skupiny (k dispozici pro prohlídku středověkého podzemí): 200 Kč za skupinu.
 • Mimořádná prohlídka mimo otevírací dobu: příplatek 100% k ceně vstupného, nejméně však 400 Kč, v objektu Staré radnice 600 Kč (expozice Husité, Chodby středověkého podzemí a gotický sál). Prohlídky mimo otevírací dobu budou umožněny v závislosti na provozně-technických možnostech Husitského muzea v Táboře.

 

MIMOŘÁDNÁ NÁVŠTĚVA GOTICKÉHO SÁLU V HUSITSKÉM MUZEU V TÁBOŘE

Cena za mimořádnou návštěvu gotického sálu Staré radnice v Táboře s vyloučením veřejnosti
(např. společenské události, svatební obřady, …)                                              2.000 Kč/hod.

Cena je splatná předem v pokladně Husitského muzea v Táboře, Žižkovo nám. 1.

 

FOTOGRAFOVÁNÍ PRO KOMERČNÍ ÚČELY, FILMOVÁNÍ

Jednorázový poplatek za fotografování pro komerční účely                          2.000 Kč

Filmování – za každou započatou hodinu                                                          2.000 Kč/hod.

Fotografování pro komerční účely a filmování je splatné předem v pokladně Husitského muzea v Táboře, Žižkovo nám. 1 a je možné jen v případě uzavření licenční smlouvy.

 

PRONÁJEM GOTICKÉHO SÁLU V HUSITSKÉM MUZEU V TÁBOŘE

Pronájem gotického sálu je možný pouze mimořádně je nutno jej dohodnout v dostatečném předstihu s vedením muzea. Pronájem lze umožnit pouze v závislosti na provozně-technických možnostech muzea a s minimálním narušením běžného návštěvního provozu. Cena se sjednává dohodou a odráží rozsah pronájmu a zásah do provozních hodin muzea.

Účinnost od 1. 6. 2018. Ceník vstupného a otevírací doby je v originále k nahlédnutí na každém pokladním místě.

 

Návštěvní řád Husitského muzea v Táboře (dokument PDF)