Otevírací doba a vstupné

Prosíme o objednávání hromadných výprav do expozice Husité a do středověkého podzemí předem. Objednané výpravy mají přednost. Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1, tel.: 774 059 263,  / Otevírací doba o Vánocích 2017 (Tábor, Stará radnice)

Výstavní objekty vstupné Rodinné vstupné
(2 dospělí + max. 3 děti)
Otevírací doba
základní snížené
TÁBOR
Stará radniceŽižkovo náměstí 1
EXPOZICE HUSITÉ 60 100 40 60 230 duben – září
po – ne 9 – 17
říjen – březen
st – so 9 – 17
ne 13 – 17
poslední prohlídka expozice 16.30, podzemí 16.00)
STŘEDOVĚKÉ PODZEMÍ 50 30
GOTICKÝ SÁL 20 10
krátkodobé výstavy 20 10
TÁBOR
Bechyňská brána
Klokotská ulice
expozice
ŽIVOT VE STŘEDOVĚKU
VYHLÍDKOVÁ VĚŽ KOTNOV
30 20 70 květen – září
po – ne 9 – 17
(poslední prohlídka v 16.30)
říjen – duben zavřeno
SEZIMOVO ÚSTÍ
Dr. E. Beneše 1138
PAMÁTNÍK DR. EDVARDA BENEŠE
prezidenta republiky
40 20 80

květen – září
út – ne 9 – 12 / 12.30 – 16
(poslední prohlídka v 15.30)

SOBĚSLAV
ROŽMBERSKÝ
DŮM
Petra Voka 152

expozice
PŘÍRODA TÁBORSKA

SOBĚSLAV – MĚSTO
PĚTILISTÉ RŮŽE
vč. krátkodobých výstav

50 80 30 40 100 160 květen – září
út – ne 9 – 12 / 12.30 – 17
(poslední prohlídka 16.30)
krátkodobé výstavy 20 10 40
SOBĚSLAV
SMRČKŮV DŮM
nám. Republiky 107

expozice
ŽIVOT NA BLATECH A  KOZÁCKU

vč. krátkodobých výstav

50 30 100 květen* – září
út – ne 9 – 12 / 12.30 – 17
(poslední prohlídka 16.30)
krátkodobé výstavy 20 10 40
VESELÍ
NAD LUŽNICÍ
WEISŮV DŮM
nám. T. G. Masaryka 111
expozice
Z POKLADŮ MUZEA PAMĚTNÍ SÍŇ K. WEISE
vč. krátkodobých výstav
40 20 80 květen – září
út – ne 9 – 12 / 12.30 – 17
(poslední prohlídka 16.30)
krátkodobé výstavy 20 10 40

*) V roce 2017 bude Smrčkův dům v Soběslavi zpřístupněn od 24. 6.

Snížené vstupné:

 • žáci základních škol všech typů
 • studenti středních a vysokých škol po předložení dokladu o studiu
 • senioři nad 65 let
 • držitelé průkazu ZTP nebo ZTP / P (též průvodci)
 • držitelé průkazů ISIC, ITIC, EUROBEDS, Zelená karta ČSOP, Evropská karta mládeže EYCA
 • rodiny s průkazem Fondu ohrožených dětí
 • skupina nad 20 osob – 10% skupinová sleva pro předem objednané skupiny do více expozic
 • držitelé jízdenek ČD Bonus Jihočeský (spolu s platnou jízdenkou)

Volný vstup:

 • děti do 6 let
 • pedagogický doprovod (1 osoba na minimálně 10 dětí či studentů)
 • držitelé průkazů AMG, NPÚ, ICOMOS, Zväz múzeí na Slovensku

Slevová karta Toulavka:

 • Stará radnice, Tábor – sleva 20 Kč ze základního a sníženého vstupného, sleva 30 Kč z rodinného vstupného
 • Bechyňská brána a věž Kotnov, Tábor – sleva 10 Kč ze základního a sníženého vstupného, sleva 30 Kč z rodinného vstupného
 • Památník Dr. E. Beneše, Sezimovo Ústí – sleva 20 Kč ze základního a rodinného vstupného
 • Blatské muzeum v Soběslavi (Rožmberský dům, Smrčkův dům) – sleva 30 Kč ze základního a rodinného vstupného do obou objektů, sleva 20 Kč ze základního a rodinného vstupného do 1 objektu, sleva 10 Kč ze sníženého vstupného

Dny volného vstupu:

V souladu s Pokynem k naplňování standardu ekonomické dostupnosti veřejně prospěšných služeb poskytovaných muzei a galeriemi zřizovanými Ministerstvem kultury a Národní galerií v Praze podle zákona č. 122/2000 Sb. umožňuje Husitské muzeum v Táboře volný vstup všem návštěvníkům bez rozdílu

A) v budově Staré radnice ve dnech:

 • 18. května (Mezinárodní den muzeí) – pouze expozice Husité a krátkodobé výstavy
 • 1. června (Mezinárodní den dětí)
 • 28. září (Den české státnosti)
 • 28. října (Den vzniku samostatného československého státu)
 • 17. listopadu (Den boje za svobodu a demokracii)
 • Dny evropského kulturního dědictví (dle data vyhlášení v daném objektu) – pouze expozice Husité a krátkodobé výstavy                 

B) v objektu Bechyňské brány a vyhlídkové věže Kotnov ve dnech:

 • 18. května (Mezinárodní den muzeí)
 • 1. června (Mezinárodní den dětí)
 • 28. září (Den české státnosti)
 • Dny evropského kulturního dědictví (dle data vyhlášení v daném objektu)

C) v objektech Blatského muzea v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí:

 • 18. května (Mezinárodní den muzeí)**
 • 1. června (Mezinárodní den dětí)**
 • 28. září (Den české státnosti)
 • Dny evropského kulturního dědictví (dle data vyhlášení v daném objektu)

**) Platí v případě, že tento den není pondělí.

D) v Památníku Dr. Edvarda Beneše ve dnech:

 • 28. května (výročí narození Edvarda Beneše)
 • 16. července (výročí narození Hany Benešové)
 • 3. září (výročí úmrtí Edvarda Beneše)
 • 28. září (Den české státnosti)
 • 28. října (Den vzniku samostatného československého státu)

Příplatky a zvláštní služby:

 • Lektorské programy pro školy: 30 Kč za žáka (pouze pro předem objednané skupiny).
 • Fotografování a filmování bez stativu a bez blesku: 20 Kč
  (fotografování se stativem není možné).
 • Výklad v cizím jazyce pro předem objednané skupiny (k dispozici pro prohlídku středověkého podzemí): 200 Kč za skupinu.
 • Mimořádná prohlídka mimo otevírací dobu: příplatek 100% k ceně vstupného, nejméně však 400 Kč, v objektu Staré radnice 600 Kč (expozice Husité, Chodby středověkého podzemí a gotický sál). Prohlídky mimo otevírací dobu budou umožněny v závislosti na provozně-technických možnostech Husitského muzea v Táboře.

 

MIMOŘÁDNÁ NÁVŠTĚVA GOTICKÉHO SÁLU V HUSITSKÉM MUZEU V TÁBOŘE

Cena za mimořádnou návštěvu gotického sálu Staré radnice v Táboře s vyloučením veřejnosti
(např. společenské události, svatební obřady, …)                                              2.000 Kč/hod.

Cena je splatná předem v pokladně Husitského muzea v Táboře, Žižkovo nám. 1.

 

FOTOGRAFOVÁNÍ PRO KOMERČNÍ ÚČELY, FILMOVÁNÍ

Jednorázový poplatek za fotografování pro komerční účely                                 2.000 Kč

Filmování – za každou započatou hodinu                                                          2.000 Kč

Fotografování pro komerční účely a filmování je splatné předem v pokladně Husitského muzea v Táboře, Žižkovo nám. 1 a je možné jen v případě uzavření licenční smlouvy.

 

PRONÁJEM GOTICKÉHO SÁLU V HUSITSKÉM MUZEU V TÁBOŘE

Cena za pronájem gotického sálu v rámci otevírací doby Husitského muzea v Táboře činí 2.000 Kč
bez DPH (2.420 Kč včetně DPH)/hod.

Pronájem gotického sálu v době mimo běžnou otevírací dobu Husitského muzea v Táboře je nutno dojednat s vedením muzea v dostatečném předstihu a lze jej umožnit pouze v závislosti na provozně-technických možnostech muzea.

Účinnost od 1. 4. 2017. Ceník vstupného a otevírací doby je v originále k nahlédnutí na každém pokladním místě.

Otevírací doba a vstupné, platné od 1. 4. 2017

Návštěvní řád Husitského muzea v Táboře (dokument PDF)