Otevírací doba a vstupné

Prosíme o objednávání hromadných výprav do expozice Husité a do středověkého podzemí předem. Objednané výpravy mají přednost. Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1, tel.: 774 059 263, .

Výstavní objekty vstupné Rodinné vstupné
(2 dospělí + max. 3 děti)
Otevírací doba
základní snížené
TÁBOR
Stará radnice Žižkovo náměstí 1
EXPOZICE HUSITÉ 70 120 50 80 250 duben – červen, září
po – ne 9–17
červenec – srpen
po – ne 9–18
(poslední prohlídka expozice 17.30, podzemí 17.00)
říjen – březen
st – so 9–17
ne 13–17
(poslední prohlídka expozice 16.30, podzemí 16.00)
STŘEDOVĚKÉ PODZEMÍ 60 40
GOTICKÝ SÁL
+ VÝSTAVY
30 20
TÁBOR
Bechyňská brána
Klokotská ulice
expozice
ŽIVOT VE STŘEDOVĚKU
VYHLÍDKOVÁ VĚŽ KOTNOV
30 20 70 květen – září
po – ne 9–17
(poslední prohlídka v 16.30)
říjen – duben zavřenoZ důvodu rekonstrukce jsou Bechyňská brána a vyhlídková věž Kotnov v roce 2018 uzavřeny
SEZIMOVO ÚSTÍ
Dr. E. Beneše 1138
PAMÁTNÍK DR. EDVARDA BENEŠE
prezidenta republiky
vstup zdarma

květen – září
út – pá 9–12 / 12.30–16
(poslední prohlídka v 15.30)

so – ne 10–12 / 12.30–17
(poslední prohlídka v 16.30)

říjen
pá  9–12 / 12.30–16
(poslední prohlídka v 15.30)
so – ne 10–12 / 12.30–17
(poslední prohlídka v 16.30)

SOBĚSLAV
ROŽMBERSKÝ
DŮM
Petra Voka 152

expozice
PŘÍRODA TÁBORSKA

SOBĚSLAV, MĚSTO
PĚTILISTÉ RŮŽE
vč. krátkodobých výstav

50 80 30 40 100 160 květen – září
út – ne 9–12 / 12.30–17
(poslední prohlídka 16.30)
krátkodobé výstavy 20 10 40
SOBĚSLAV
SMRČKŮV DŮM
nám. Republiky 107

expozice
ŽIVOT NA BLATECH A  KOZÁCKU

vč. krátkodobých výstav

50 30 100 květen – září
út – ne 9–12 / 12.30–17
(poslední prohlídka 16.30)
krátkodobé výstavy 20 10 40
VESELÍ
NAD LUŽNICÍ
WEISŮV DŮM
nám. T. G. Masaryka 111
expozice
Z POKLADŮ MUZEA PAMĚTNÍ SÍŇ K. WEISE
vč. krátkodobých výstav
40 20 80 květen – září
út – ne 9 – 12 / 12.30 – 17
(poslední prohlídka 16.30)
krátkodobé výstavy 20 10 40

Snížené vstupné:

 • žáci základních škol všech typů
 • studenti středních a vysokých škol po předložení dokladu o studiu
 • senioři nad 65 let
 • držitelé průkazu ZTP nebo ZTP / P (též průvodci)
 • držitelé průkazů ISIC, ITIC, EUROBEDS, Zelená karta ČSOP, Evropská karta mládeže EYCA
 • rodiny s průkazem Fondu ohrožených dětí
 • skupina nad 20 osob – 10% skupinová sleva pro předem objednané skupiny do více expozic
 • držitelé jízdenek ČD Bonus Jihočeský (spolu s platnou jízdenkou)

Volný vstup:

 • děti do 6 let
 • pedagogický doprovod (1 osoba na minimálně 10 dětí či studentů)
 • držitelé průkazů AMG, NPÚ, ICOMOS, Zväz múzeí na Slovensku

Slevová karta Toulavka:

 • Stará radnice, Tábor – sleva 20 Kč ze základního a sníženého vstupného, sleva 30 Kč z rodinného vstupného

 • Blatské muzeum v Soběslavi (Rožmberský dům, Smrčkův dům) – sleva 30 Kč ze základního a rodinného vstupného do obou objektů, sleva 20 Kč ze základního a rodinného vstupného do 1 objektu, sleva 10 Kč ze sníženého vstupného

Jízdenka JIKORD plus:

Jednorázová sleva na vstupném ve při předložení jízdenky JIKORD plus v den její platnosti a 1 kalendářní den následující:

 • Stará radnice, Tábor (expozice Husité, středověké podzemí, gotický sál a krátkodobé výstavy) – sleva 20 Kč ze základního a sníženého vstupného, sleva 30 Kč z rodinného vstupného
 • Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí (Rožmberský dům a Smrčkův dům Soběslav, Weisův dům Veselí nad Lužnicí) – sleva 30 Kč ze základního a rodinného vstupného do obou objektů, sleva 20 Kč ze základního a rodinného vstupného do 1 objektu, sleva 10 Kč ze sníženého vstupného

Příplatky a zvláštní služby:

 • Lektorské programy pro školy: 50 Kč za žáka (pouze pro předem objednané skupiny).
 • Fotografování a filmování bez stativu a bez blesku: 20 Kč
  (fotografování se stativem není možné).
 • Výklad v cizím jazyce pro předem objednané skupiny (k dispozici pro prohlídku středověkého podzemí): 200 Kč za skupinu.
 • Mimořádná prohlídka mimo otevírací dobu: příplatek 100% k ceně vstupného, nejméně však 400 Kč, v objektu Staré radnice 600 Kč (expozice Husité, Chodby středověkého podzemí a gotický sál). Prohlídky mimo otevírací dobu budou umožněny v závislosti na provozně-technických možnostech Husitského muzea v Táboře.

 

MIMOŘÁDNÁ NÁVŠTĚVA GOTICKÉHO SÁLU V HUSITSKÉM MUZEU V TÁBOŘE

Cena za mimořádnou návštěvu gotického sálu Staré radnice v Táboře s vyloučením veřejnosti
(např. společenské události, svatební obřady, …)                                              2.000 Kč/hod.

Cena je splatná předem v pokladně Husitského muzea v Táboře, Žižkovo nám. 1.

 

FOTOGRAFOVÁNÍ PRO KOMERČNÍ ÚČELY, FILMOVÁNÍ

Jednorázový poplatek za fotografování pro komerční účely                          2.000 Kč

Filmování – za každou započatou hodinu                                                          2.000 Kč/hod.

Fotografování pro komerční účely a filmování je splatné předem v pokladně Husitského muzea v Táboře, Žižkovo nám. 1 a je možné jen v případě uzavření licenční smlouvy.

 

PRONÁJEM GOTICKÉHO SÁLU V HUSITSKÉM MUZEU V TÁBOŘE

Pronájem gotického sálu je možný pouze mimořádně je nutno jej dohodnout v dostatečném předstihu s vedením muzea. Pronájem lze umožnit pouze v závislosti na provozně-technických možnostech muzea a s minimálním narušením běžného návštěvního provozu. Cena se sjednává dohodou a odráží rozsah pronájmu a zásah do provozních hodin muzea.

Účinnost od 1. 6. 2018. Ceník vstupného a otevírací doby je v originále k nahlédnutí na každém pokladním místě.

Dny volného vstupu

Návštěvní řád Husitského muzea v Táboře (dokument PDF)