Otevírací doba a vstupné

Vzhledem k současné situaci, všechny prohlídky a návštěvy našich objektů a expozic podléhají mimořádným podmínkám a probíhají v omezeném počtu návštěvníků.

Dovolujeme si upozornit na úpravu otevírací doby – v období turistické sezóny je nově ve všech našich objektech pondělí zavíracím dnem.

Prosíme o objednávání hromadných výprav do expozice Husité a do středověkého podzemí předem. Objednané výpravy mají přednost. Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1, tel.: 774 059 263, objednavky@husitskemuzeum.cz

Výstavní objekty vstupné Rodinné vstupné
(2 dospělí + max. 3 děti)
Otevírací doba
základní snížené
TÁBOR
Stará radnice Žižkovo náměstí 1
EXPOZICE HUSITÉ 70 120 50 80 250 duben –  září
út – ne 9–17
(poslední prohlídka expozice 16.30, podzemí 16.00)
říjen – březen
st – so 9–17
(poslední prohlídka expozice 16.30, podzemí 16.00
)
STŘEDOVĚKÉ PODZEMÍ 70 50
GOTICKÝ SÁL
+ VÝSTAVY
 30  20
TÁBOR
Bechyňská brána
Klokotská ulice
VYHLÍDKOVÁ HRADNÍ VĚŽ KOTNOV∗∗
70 50 160 květen – září
út – ne 9–17
(poslední prohlídka v 16.30)

říjen – duben zavřeno
TÁBOR
Augustiniánský klášter
Mik. z Husi 44
GALERIE AMBIT
RAJSKÝ DVŮR
vstup zdarma květen – září
út – ne 10 – 12, 12.30 – 17
(poslední prohlídka v 16.30)
říjen – duben zavřeno
SEZIMOVO ÚSTÍ
Dr. E. Beneše 1138
PAMÁTNÍK DR. EDVARDA BENEŠE
prezidenta republiky
vstup zdarma

květen – září
út – pá 9–12 / 12.30–16
(poslední prohlídka v 15.30)

so + ne 10–12 / 12.30–17
(poslední prohlídka v 16.30)
říjen
pá 9–12 / 12.30–16
so + ne 10–12 / 12.30–17

a vždy ve dnech 28. 5., 5., 6. a 16. 7., 3. 9., 28. 9., 28. 10.∗∗∗

SOBĚSLAV
ROŽMBERSKÝ
DŮM
Petra Voka 152

expozice
PŘÍRODA TÁBORSKA

SOBĚSLAV, MĚSTO
PĚTILISTÉ RŮŽE
vč. krátkodobých výstav

50 80 30 40 100 160 květen – září
út – ne 9–12 / 12.30–17
(poslední prohlídka 16.30)
krátkodobé výstavy 20 10 40
SOBĚSLAV
SMRČKŮV DŮM
nám. Republiky 107

expozice
ŽIVOT NA BLATECH A  KOZÁCKU

vč. krátkodobých výstav

50 30 100 květen – září
út – ne 9–12 / 12.30–17
(poslední prohlídka 16.30)
krátkodobé výstavy 20 10 40
VESELÍ
NAD LUŽNICÍ
WEISŮV DŮM∗∗∗∗
nám. T. G. Masaryka 111
mimo provoz
v roce 2020 probíhá rekonstrukce objektu
mimo provoz

Snížené vstupné:

 • žáci základních škol všech typů
 • studenti středních a vysokých škol po předložení dokladu o studiu
 • senioři nad 65 let
 • držitelé průkazu ZTP
 • držitelé průkazů ISIC, ITIC, EUROBEDS, Zelená karta ČSOP, Evropská karta mládeže EYCA, Asociace průvodců ČR/WFTGA Cultour Card
 • rodiny s průkazem Fondu ohrožených dětí
 • skupina nad 20 osob – 10% skupinová sleva pro předem objednané skupiny do více expozic
 • držitelé jízdenek ČD Bonus Jihočeský (spolu s platnou jízdenkou)

Volný vstup:

 • děti do 6 let
 • pedagogický doprovod (1 osoba na minimálně 10 dětí či studentů)
 • držitelé průkazů AMG, ICOMOS, Rada galerií ČR, Zväz múzeí na Slovensku, Rada galérií Slovenska, Český výbor ICOM a Slovenský komitét ICOM
 • držitelé průkazu zaměstnance pro volné resortní vstupné ministerstva kultury s platnou nálepkou∗∗∗∗∗
 • držitelé průkazu ZTP/P (průvodci)
 • všichni návštěvníci ve dnech volného vstupu

  Z důvodu rekonstrukce bude gotický sál a výstavní galerie v budově Staré radnice od listopadu 2018 do srpna 2020 uzavřen.

∗∗  Bechyňská brána a vyhlídková věž Kotnov jsou v roce 2020 otevřeny od 19. 4. 2020.

∗∗∗  28. května – výročí narození Edvarda Beneše, 5. července – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (státní svátek), 6. července – Den upálení mistra Jana Husa (stání svátek), 16. července – výročí narození Hany Benešové, 3. září – výročí úmrtí Edvarda Beneše, 28. září – Den české státnosti (státní svátek), 28. října – Den vzniku samostatného československého státu (státní svátek)

∗∗∗∗  V roce 2020 bude Weisův dům pro veřejnost uzavřen z důvodu rekonstrukce a přípravy nových expozic.

∗∗∗∗∗  Volné resortní vstupné ministerstva kultury se vztahuje na pracovníky těchto institucí:
Ministerstvo kultury ČR, Národní památkový ústav, Národní ústav lidové kultury, Národní muzeum, Národní technické muzeum, Památník národního písemnictví, Moravské zemské muzeum v Brně, Muzeum umění Olomouc, Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Moravská galerie v Brně, Technické muzeum v Brně, Slezské zemské muzeum, Husitské muzeum v Táboře, Muzeum romské kultury, Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm, Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, Památník Lidice, Památník Terezín, Národní knihovna ČR, Moravská zemská knihovna v Brně, Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Národní divadlo, Institu umění – Divadelní ústav Praha, Česká filharmonie, Pražský filharmonický sbor, Národní filmový archiv, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu.

Slevová karta Toulavka:

 • Stará radnice, Tábor – sleva 20 Kč ze základního a sníženého vstupného, sleva 30 Kč z rodinného vstupného
 • Bechyňská brána a věž Kotnov, Tábor – sleva 20 Kč ze základního a sníženého vstupného, sleva 30 Kč z rodinného vstupného
 • Blatské muzeum v Soběslavi (Rožmberský dům, Smrčkův dům) – sleva 30 Kč ze základního a rodinného vstupného do obou objektů, sleva 20 Kč ze základního a rodinného vstupného do 1 objektu, sleva 10 Kč ze sníženého vstupného

Příplatky a zvláštní služby:

 • Lektorské programy pro školy: 40 Kč za žáka (pouze pro předem objednané skupiny).
 • Fotografování a filmování bez stativu a bez blesku: 20 Kč
  (fotografování se stativem není možné).
 • Výklad v cizím jazyce pro předem objednané skupiny (k dispozici pro prohlídku středověkého podzemí): 200 Kč za skupinu.
 • Mimořádná prohlídka mimo otevírací dobu: příplatek 100% k ceně vstupného, nejméně však 500 Kč, v objektu Staré radnice 700 Kč (expozice Husité, Chodby středověkého podzemí a gotický sál). Prohlídky mimo otevírací dobu budou umožněny v závislosti na provozně-technických možnostech Husitského muzea v Táboře a vždy nejpozději do 21 hod.

FOTOGRAFOVÁNÍ PRO KOMERČNÍ ÚČELY, FILMOVÁNÍ

Jednorázový poplatek za fotografování pro komerční účely                          2.000 Kč

Filmování – za každou započatou hodinu                                                          3.000 Kč/hod.

Fotografování pro komerční účely a filmování je splatné předem v pokladně Husitského muzea v Táboře, Žižkovo nám. 1 a je možné jen v případě uzavření licenční smlouvy. Uzavření expozic pro návštěvníky je možné pouze ve výjimečných případech na dobu nezbytně nutnou a za příplatek 100% k základní hodinové sazbě.

PRONÁJMY VYBRANÝCH PROSTOR V AUGUSTINIÁNSKÉM KLÁŠTEŘE, TÁBOR, čp. 44

Pronájem je možný v pracovní dny, resp. v otevíracích dnech v čase 8 – 17 hod. DPH účtováno v sazbě 21%. Pronájem mimo stanovenou pracovní dobu lze umožnit pouze pokud to provozně – technické podmínky dovolují a při zajištění výkonu provozní služby. Akce musí skončit nejpozději ve 23 hod. včetně úklidu, případná produkce musí skončit ve 22 hod.

a) Přednáškový sál

b) Rajský dvůr včetně zázemí

c) a + b

 

Cena bez DPH:

a) nebo b) – 1000 Kč / 120 minut, dále 500 Kč za každých započatých 60 min.

c) 1700 Kč / 120 minut, dále 850 Kč za každých započatých 60 min.

 

Účinnost od 15. 5. 2020. Ceník vstupného a otevírací doby je v originále k nahlédnutí na každém pokladním místě.

Dny volného vstupu

Návštěvní řád (dokument PDF)

Bez názvu