Otevírací doba a vstupné

rouskaVážení návštěvníci, v současné době je vstup do expozic možný pouze se zakrytými ústy a nosem. Děkujeme za pochopení.
Dear visitors, at present, entry to the exhibitions is only possible with mouth and nose covered. Thank you for your understanding.

Dovolujeme si upozornit na úpravu otevírací doby – v období turistické sezóny je nově ve všech našich objektech pondělí zavíracím dnem.

Prosíme o objednávání hromadných výprav do expozice Husité a do středověkého podzemí předem. Objednané výpravy mají přednost. Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1, tel.: 774 059 263, objednavky@husitskemuzeum.cz

Výstavní objekty vstupné Rodinné vstupné
(2 dospělí + max. 3 děti)
Otevírací doba
základní snížené
TÁBOR
Stará radnice Žižkovo náměstí 1
EXPOZICE HUSITÉ 70 120 50 80 250 duben –  září
út – ne 9–17
(poslední prohlídka expozice 16.30, podzemí 16.00)
říjen – březen
st – so 9–17
(poslední prohlídka expozice 16.30, podzemí 16.00
)
a vždy ve dnech 1. a 8. 5., 5. a 6. 7.,  28. 9., 28. 10. a 17. 11.
STŘEDOVĚKÉ PODZEMÍ 70 50
GOTICKÝ SÁL
+ VÝSTAVY
 30  20
TÁBOR
Bechyňská brána
Klokotská ulice
EXPOZICE
TÁBOR – PEVNOST SPRAVEDLIVÝCH
I KRÁLOVSKÉ MĚSTO
A VYHLÍDKOVÁ
VĚŽ KOTNOV
70 50 160 květen – září
út – ne 9–17
(poslední prohlídka v 16.30)

říjen – duben zavřeno
a vždy ve dnech 1. a 8. 5., 5. a 6. 7.,  28. 9.

V roce 2020 otevřeno mimořádně také v říjnu 

út – ne 9–17

TÁBOR
Augustiniánský klášter
Mik. z Husi 44
GALERIE AMBIT
RAJSKÝ DVŮR
vstup zdarma květen – září
út – ne 10 – 12, 12.30 – 17
(poslední prohlídka v 16.30)
říjen – duben zavřeno 

V roce 2020 mimořádně otevřeno též 29. 10. – 6. 12. / výstava Teodor Buzu: Doteky času

út – ne 10 – 12, 12.30 – 17

SEZIMOVO ÚSTÍ
Dr. E. Beneše 1138
PAMÁTNÍK DR. EDVARDA BENEŠE
prezidenta republiky
vstup zdarma

květen – září
út – pá 9–12 / 12.30–16
(poslední prohlídka v 15.30)

so + ne 10–12 / 12.30–17
(poslední prohlídka v 16.30)
říjen
pá 9–12 / 12.30–16
so + ne 10–12 / 12.30–17

a vždy ve dnech 28. 5., 5., 6. a 16. 7., 3. 9., 28. 9., 28. 10.∗∗∗

SOBĚSLAV
ROŽMBERSKÝ
DŮM
Petra Voka 152

expozice
PŘÍRODA TÁBORSKA

SOBĚSLAV, MĚSTO
PĚTILISTÉ RŮŽE
vč. krátkodobých výstav

50 80 30 40 100 160 květen – září
út – ne 9–12 / 12.30–17
(poslední prohlídka 16.30)
krátkodobé výstavy 20 10 40
SOBĚSLAV
SMRČKŮV DŮM
nám. Republiky 107

expozice
ŽIVOT NA BLATECH A  KOZÁCKU

vč. krátkodobých výstav

50 30 100 květen – září
út – ne 9–12 / 12.30–17
(poslední prohlídka 16.30)
krátkodobé výstavy 20 10 40
VESELÍ
NAD LUŽNICÍ
WEISŮV DŮM∗∗∗∗
nám. T. G. Masaryka 111
mimo provoz
v roce 2020 probíhá rekonstrukce objektu
mimo provoz

Snížené vstupné:

 • žáci základních škol všech typů
 • studenti středních a vysokých škol po předložení dokladu o studiu
 • senioři nad 65 let
 • držitelé průkazu ZTP
 • držitelé průkazů ISIC, ITIC, EUROBEDS, Zelená karta ČSOP, Evropská karta mládeže EYCA, Asociace průvodců ČR/WFTGA Cultour Card
 • rodiny s průkazem Fondu ohrožených dětí
 • skupina nad 20 osob – 10% skupinová sleva pro předem objednané skupiny do více expozic
 • držitelé jízdenek ČD Bonus Jihočeský (spolu s platnou jízdenkou)

Volný vstup:

 • děti do 6 let
 • pedagogický doprovod (1 osoba na minimálně 10 dětí či studentů)
 • držitelé průkazů AMG, ICOMOS, Rada galerií ČR, Zväz múzeí na Slovensku, Rada galérií Slovenska, Český výbor ICOM a Slovenský komitét ICOM
 • držitelé průkazu zaměstnance pro volné resortní vstupné ministerstva kultury s platnou nálepkou∗∗∗∗∗
 • držitelé průkazu ZTP/P (průvodci)
 • všichni návštěvníci ve dnech volného vstupu

∗∗∗  28. května – výročí narození Edvarda Beneše, 5. července – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (státní svátek), 6. července – Den upálení mistra Jana Husa (stání svátek), 16. července – výročí narození Hany Benešové, 3. září – výročí úmrtí Edvarda Beneše, 28. září – Den české státnosti (státní svátek), 28. října – Den vzniku samostatného československého státu (státní svátek)

∗∗∗∗  V roce 2020 bude Weisův dům pro veřejnost uzavřen z důvodu rekonstrukce a přípravy nových expozic.

∗∗∗∗∗  Volné resortní vstupné ministerstva kultury se vztahuje na pracovníky těchto institucí:
Ministerstvo kultury ČR, Národní památkový ústav, Národní ústav lidové kultury, Národní muzeum, Národní technické muzeum, Památník národního písemnictví, Moravské zemské muzeum v Brně, Muzeum umění Olomouc, Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Moravská galerie v Brně, Technické muzeum v Brně, Slezské zemské muzeum, Husitské muzeum v Táboře, Muzeum romské kultury, Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm, Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, Památník Lidice, Památník Terezín, Národní knihovna ČR, Moravská zemská knihovna v Brně, Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Národní divadlo, Institu umění – Divadelní ústav Praha, Česká filharmonie, Pražský filharmonický sbor, Národní filmový archiv, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu.

Slevová karta Toulavka:

 • Stará radnice, Tábor – sleva 20 Kč ze základního a sníženého vstupného, sleva 30 Kč z rodinného vstupného
 • Bechyňská brána a věž Kotnov, Tábor – sleva 20 Kč ze základního a sníženého vstupného, sleva 30 Kč z rodinného vstupného
 • Blatské muzeum v Soběslavi (Rožmberský dům, Smrčkův dům) – sleva 30 Kč ze základního a rodinného vstupného do obou objektů, sleva 20 Kč ze základního a rodinného vstupného do 1 objektu, sleva 10 Kč ze sníženého vstupného

Příplatky a zvláštní služby:

 • Lektorské programy pro školy: 40 Kč za žáka (pouze pro předem objednané skupiny).
 • Fotografování a filmování bez stativu a bez blesku: 20 Kč
  (fotografování se stativem není možné).
 • Výklad v cizím jazyce pro předem objednané skupiny (k dispozici pro prohlídku středověkého podzemí): 200 Kč za skupinu.
 • Mimořádná prohlídka mimo otevírací dobu: příplatek 100% k ceně vstupného, nejméně však 500 Kč, v objektu Staré radnice 700 Kč (expozice Husité, Chodby středověkého podzemí a gotický sál). Prohlídky mimo otevírací dobu budou umožněny v závislosti na provozně-technických možnostech Husitského muzea v Táboře a vždy nejpozději do 21 hod.

FOTOGRAFOVÁNÍ PRO KOMERČNÍ ÚČELY, FILMOVÁNÍ

Jednorázový poplatek za fotografování pro komerční účely                          2.000 Kč

Filmování – za každou započatou hodinu                                                          3.000 Kč/hod.

Fotografování pro komerční účely a filmování je splatné předem v pokladně Husitského muzea v Táboře, Žižkovo nám. 1 a je možné jen v případě uzavření licenční smlouvy. Uzavření expozic pro návštěvníky je možné pouze ve výjimečných případech na dobu nezbytně nutnou a za příplatek 100% k základní hodinové sazbě.

PRONÁJMY VYBRANÝCH PROSTOR V AUGUSTINIÁNSKÉM KLÁŠTEŘE, TÁBOR, čp. 44

Pronájem je možný v pracovní dny, resp. v otevíracích dnech v čase 8 – 17 hod. DPH účtováno v sazbě 21%. Pronájem mimo stanovenou pracovní dobu lze umožnit pouze pokud to provozně – technické podmínky dovolují a při zajištění výkonu provozní služby. Akce musí skončit nejpozději ve 23 hod. včetně úklidu, případná produkce musí skončit ve 22 hod.

a) Přednáškový sál

b) Rajský dvůr včetně zázemí

c) a + b

 

Cena bez DPH:

a) nebo b) – 1000 Kč / 120 minut, dále 500 Kč za každých započatých 60 min.

c) 1700 Kč / 120 minut, dále 850 Kč za každých započatých 60 min.

 

Účinnost od 15. 5. 2020. Ceník vstupného a otevírací doby je v originále k nahlédnutí na každém pokladním místě.

Dny volného vstupu

Návštěvní řád (dokument PDF)

Bez názvu