Jaroslav Chobot

20. 5. 2021  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Táboráci sobě

Jaroslav Chobot (*1941), výtvarník, básník a performer absolvoval studium humanitního a technického charakteru s praxí stavby tzv. mikronových strojů. Teorii výtvarného umění a literatury (poezie), si osvojoval soukromým, až  disidentským způsobem, zejména prostřednictvím prof. Graiga Wattersona (Canada) v době normalizace. Výtvarné techniky a inovativní praxi tvorby získával přímo v ateliérech a soukromí svých tehdejších přátel – výtvarníků (dost často píšících také literaturu). Po pádu totalitního režimu v Česko-Slovensku – 1989, počal svá díla volně vystavovat v galeriích a výstavních prostorách České Republiky. Uskutečnil zatím na 25 samostatných výstav obrazů ( a objektů; zúčastnil se obdobného počtu výstav skupinových, zejména s jím založenou skupinou výtvarné inovace MEN a s pražskou výtvarnou skupinou básníků – Luzní. Prostřednictvím nakladatelství ARGO uváděl ilustrace svých knížek poezie na knižních veletrzích v Česku i v zahraničí. Pravidelně se zúčastňuje (obrazy a objekty) Intersalonů AJV. Vydal 5 knih inovativní poezie (atomárních vět). V posledních pěti létech, kdy navštěvuje se svou partnerkou – malířkou magické biotopy v Latinské Americe (zejména v Peru), volí za své ústřední téma výtvarné práce psychedeliuzující ayahuscu (magickou„surrealitu“života a smrti). Šamany kmene Schipibo byl pojmenován Yschi Yoschi.

jchobot@kabelta.cz


Jaroslav Chobot (* 1941), artist, poet and performer (jchobot@kabelta.cz);

he graduated from a liberal arts and technical program, specialising in the construction of the so-called micron machines. During the period of normalization, he privately, almost in a dissident way, studied the theory of art and literature (poetry), especially with the help of Professor Graig Watterson (Canada). He mastered art techniques and acquired innovative experience directly in the studios of his artist friends (that often wrote literature as well). After the totalitarian regime collapsed in Czechoslovakia in 1989, he independently began to exhibit his artwork in galleries and exhibition rooms in the Czech Republic. So far he has done 25 solo exhibitions of paintings (oil paintings) and artifacts; he has participated in a similar number of group exhibitions. He has published 5 books of innovative poetry (atomic sentences). The last five years, when he is visits with his partner (a painter) magical biotopes in Latin America (especially in Peru), is the central theme of his art work psychedelical ayahusca (the magical “metaphor” of life and death). Shamans of the tribe Shipibo gave him a name Yschi Yoschi.


AYAHUASCA

Poté, kdy jsem se při jednom z ayahuscových obřadů v místě La Islilla, na peruánském pobřeží Pacifiku,“dohodl“ s pralesní rostlinnou bytostí Ayahuasca , že mohu evropským způsobem výtvarné imaginace vizuálně zachycovat psychedelické vnímání průběhu seancí: za působení nápoje z kořenů ayahuasca, skrze šamanské íkaros… Vyjadřuji bytostnost psychedelie formou kreseb, obrazů a objektů:

Prostupovat bránou jasu do podoby tváří ohně

podrobovat dění zvukům volajícím slova VZNĚTU

skrze prostor přehuštění ve kterém je plné PRÁZDNO

skrze světlo zlatavosti s barvami a zónou světla

s utkvíváním podob dějů nahuštěných fantastičnem:

na konci je dráček v letu plivající tečky ohně…

Jaroslav-Chobot+pap

taboraci-sobe