Konference „Radikální náboženské komunity v předmoderních společnostech“

8. 10. 2021  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Archív - akce, Nezařazené

Konference u příležitosti (odloženého) 600. výročí založení husitského Tábora

Radical Religious Communities in Premodern Societies. A conference on the occasion of the 600 th anniversary of the foundation of Tábor

Tábor 20.–22. 10. 2021 | Husitské museum v Táboře – augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi 44, Tábor

[More info on CMS webpage] [Tabor_Conference_CFP]

Jednání konference bude možné sledovat on-line. Více informací, registrace návštěvníků a sledujících on-line na tel. 739 468 408, email: vybiral@husitskemuzeum.cz

Radikální náboženské komunity v předmoderních společnostech.

Objevení se opozičních a radikálních náboženských skupin bylo logickým důsledkem snahy o obrodu předmoderního křesťanství. Oddělení těchto skupin od hlavního proudu může být nahlíženo jako výslednice různých odpovědí na problém rovnováhy mezi náboženským idealismem a potřebami společenské a politické stability. Poměrně intenzivní výzkum pozdně středověkého a raně novověkého náboženského vydělování se probíhá v oblasti vyznačené koncepty jako hereze, reforma a reformace, revoluce, náboženská hnutí, apokalyptismus a jiné.

Konference staví na těchto výzkumných tradicích, aniž by se omezovala terminologií jediné z nich. Klade si přitom dvojí cíl: usnadnit komparativní přístup propojením badatelů, zabývajících se různými náboženskými komunitami v předmoderní Evropě, a zároveň umístit studium náboženské opozice do jejího místního sociálního, politického a komunitního kontextu.

Tábor, založený v únoru-březnu 1420, je pouze jeden, ačkoli z mnoha pohledů výjimečný, příklad radikální náboženské komunity. Zrozen z chiliastického očekávání prodělal Tábor prudký rozvoj: od sektářské revoluční obce k vojenskopolitické mocnosti uvnitř husitství a řádně ustanovenému středověkému městu. V jiných případech, jako Florencie, Curych, Münster, Praha a mnoho dalších, pronikl náboženský radikalismus do již existujících společenských a politických struktur městských komunit, zatímco jiné radikální skupiny se rozvíjely v utajení nebo v ústraní.
Konference se bude zabývat nábožensky motivovanými skupinami od 14. do 16. století. Soustředí se mimo jiné na hnutí a ideologie jako valdenství, viklefismus, husitství, spirituální františkánství, radikální reformace a mnohé další utopické nebo nábožensky inspirované představy. Referující budou zkoumat společenský rozměr radikální víry ve středověkém a raně novověkém období. Namísto společensko-ekonomických předpokladů bychom se rádi soustředili na lokální sítě, mezilidské vztahy a dynamiku městských komunit. Jako protějšek ke studiu intelektuálních vlivů a ideologického podhoubí nabízíme prověřování toho, jak se vznikající náboženské skupiny snažily propagovat jejich poslání. Doufáme, že zkoumáním reakce společnosti se dostaneme od pouhého opakování „představy o druhých“ k praktičtějším úvahám o možných řešeních náboženského separatismu, stejně jako návrhů na znovusjednocení radikálních skupin.

Program konference bude rozdělen na následující témata:

  • Společenské pozadí radikálních ideologií: skupinové identity a cíle; prostředky získávání nových členů; nástroje mobilizace; znaky a podmínku úspěchu či ztroskotání; normy a autority
  • Náboženští vůdci v městských komunitách: staré a nové elity; teokratické tendence a rozšíření vlivu kleriků; dlouhodobost náboženského zapálení; „stabilizace“ situace
  • Odpověď na náboženský separatismus: strategie zacházení s opozičními náboženskými skupinami; limity začleňování; cíl pronásledování (vyhubení nebo znovusjednocení); nové definice sémantiky odlišnosti

PROGRAM:

Radikální náboženské komunity v předmoderní společnosti

Mezinárodní konference u příležitosti 600. výročí založení husitské obce v Táboře

Tábor, Česká republika, 20‒22. října 2021

Středa 20. října 2021

10.30 Zahájení konference

11.00 Sekce I: Propojování radikálů

Marina Benedetti (Milano): Religious Books and Inquisitorial Trials. Translations, circulation of ideas, men and manuscripts

Reima Välimäki (Turku): Late medieval Waldensian communities in Pomerania: a social network analysis

Robert Novotný (Praha): Tábor and Its Allies

diskuse

12.45 oběd

14.30 Sekce II: Charismatičtí vůdci

Frances Kneupper (Mississippi): The Social Status of Late Medieval German Prophets and their Readers (online)

Tamar Herzig (Tel Aviv): Female leadership in the Savonarolan movement (online)

diskuse

15.40 přestávka

16.00 Sekce III: Porevoluční uspořádání

Phillip Haberkern (Boston): Legalizing Radical Reform: Law and Justice in the Wake of Theopolitical Revolultion (online)

Zdeněk Žalud – Zdeněk Vybíral (Tábor): Hussite Memory in Post-Hussite Tábor

diskuse

 Čtvrtek 21. října 2021

 9.30 Sekce IV: Opoziční náboženské sektářství

Luciano Micali (Praha): The struggle against Beghards and Lollardies in the works of Felix Hemmerlin (1388-1458)

Pavel Soukup (Praha): Hussite factionalism seen from outside: Bohemian ‘sects’ in the imagination and diplomatic strategy of Catholic churchmen

diskuse

10.40 přestávka

11.00 Sekce V: Ideál a praxe radikální komunity

Georg Modestin (Zürich): The Waldensians of Strasbourg: religious radicalism and social conformism (1400)

Michael Van Dussen (Montreal): Wycliffite Views on Communal Fasting

diskuse

12.15 oběd

14.00 Stella Marega (Trieste): The Monastic Community as Model of Social “Perfectio” in Joachim of Fiore

Delfi I. Nieto-Isabel (Barcelona/Harvard): Radical Poverty: Community Building and System Disruption within an Alternative Philo-Franciscan Religious Culture (online)

diskuse

15.10 přestávka

15.30 Sekce VI: Zkoušení hranic “pravověrnosti”

Martin Pjecha (Praha) – Matthias Riedl (Budapest): Knowing the elect from the damned: Politics of discernment and segregation in the Hussites and the Radical Reformation

Yeliz Teber (Oxford): Muslim Heretics in Ottoman Europe during the fifteenth and sixteenth centuries

Pavlína Cermanová (Praha): Radical ‘Sects’ in Hussitism: Conflict and negotiation between Hussite groups

diskuse

18.30 Slavnostní večer s pohoštěním, Husitské muzeum v Táboře, gotický sál Staré radnice: vystoupí skupina historické hudby ELTHIN

 Pátek 22. října 2021

10.00 Vzpomínkové setkání u příležitosti 600. výročí upálení pikartských radikálů v Klokotech, organizované městem Tábor a Husitským muzeem v Táboře (u památníku pikartů v Klokotech)

 

Celé jednání conference bude pouze v anglickém jazyce.

Zájemci o shlédnutí on-line přenosu konferenčního jednání si mohou vyžádat připojovací údaje na e-mailu vybiral@husitskemuzeum.cz.

Radikální komunity_Program_CJ