Nezařazené

František Bolech a hudební život v Táboře

Ludmila Peřinová | Vydalo Husitské muzeum v Táboře, Mezinárodní společnost Oskara Nedbala v Táboře za podpory Táborského symfonického orchestru Bolech | ISBN 978-80-87516-91-1

Prodejní cena 100 Kč

Kniha František Bolech a hudební život v Táboře představuje jednu z nejvýznamnějších postav táborského kulturní historie. František Bolech (16. 1. 1852 – 1. 2. 1924) byl nejen dirigentem, klavíristou, organizátorem, spoluzakladatelem Městské hudební školy a Hudebního spolku, ale také profesorem na táborské hospodářské akademii, výzkumníkem, odborným publicistou a městským zastupitelem. Publikace popisuje jeho všestranně působící osobnost, větší část je věnována Bolechovu působení v hudebním životě města. Většina…

více info

To je Žižka!

Soutěž o nejlepší video o husitském vojevůdci pořádaná k 600. výročí jeho úmrtí v roce 1424 u Přibyslavi. Je určená pro dětské či studentské týmy, skupiny, kolektivy ve třech věkových kategoriích.

Pravidla hry:

1) Vyplň  PŘIHLÁŠKU nejpozději do 31. března 2024.
2) Do soutěže se mohou přihlásit děti do 18 let.
3) Natoč krátké video o Janu Žižkovi. Jeho délka nesmí překročit 7 minut.
4) Zúčastni se workshopů režiséra Jana Míky pořádaných husitským muzeem.
5) Sestříhané video opatři titulky a pošli na adresu prokop.janda@husitskemuzeum.cz nejpozději do 31. října…

více info

PF 2024

 

Vážení návštěvníci a příznivci Husitského muzea v Táboře děkujeme Vám za Vaši přízeň v roce 2023 a tešíme se na nové projekty v roce 2024!

 

více info

Muzeum otevře novou expozici Husité

listopad 2023 | expozice Husité

Na konci listopadu se po rekonstrukci otevře obnovená expozice věnovaná husitství. Bude moderní, interaktivní, ale zároveň věrná muzejnímu poslání uchovávat a důstojně zprostředkovávat doklady o životě našich předků. Návštěvníci se tak mohou těšit na předměty ze sbírek stejně jako na multimediální prvky oživující husitskou minulost.

více info

Rekonstrukce expozice Husité

V době od října 2022 probíhá rekonstrukce expozice Husité, která je proto pro návštěvníky uzavřena. Provoz středověkého podzemí, gotického sálu a galerie ve Staré radnice zůstává nezměněn. Děkujeme za pochopení.

více info

O Husitském muzeu – snadné čtení

Husitské muzeum v Táboře se zaměřuje na všeobecnou vlastivědu Táborska a k tomu se zaměřuje na husitství. Muzeum shromažďuje předměty a vytváří tak sbírku. Do sbírky vybírají odborníci zvaní kurátoři takové předměty, které dokládají lidskou činnost nebo přírodní prostředí v dějinách a v současnosti. Některé předměty získává muzeum také archeologickým výzkumem.

Muzeum o předměty pečuje v depozitářích a pro veřejnost je vystavuje ve stálých expozicích a na krátkodobých výstavách. Dále pořádá muzeum přednášky, vydává knihy, připravuje výukové programy pro děti, studenty i dospělé a pořádá také kulturní akce jako např….

více info