Mistři cechů oděvních

7. 2. 2023  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Archív – výstavy

31. 10. 2022 – 10. 4. 2023 | Galerie Stará radnice | výstava

Výstava se věnuje atraktivnímu tématu odívání a výroby oděvů na přelomu středověku a novověku. V několika diorámatech bude představena práce soukeníků, postříhačů, krejčích, koželuhů a ševců. S pomocí replik původních nástrojů, doplněných originálními archeologickými nálezy, ukážeme návštěvníkům způsoby zhotovování látek, jejich barvení, přípravu oděvů a oděvních doplňků. Návštěvníci mohou poznávat celý postup technologie od sklízení a zpracování surovin (len, vlna, kůže) přes vytváření materiálu a jeho přeměnu v šaty, boty, pokrývky hlavy. Výrobní postupy jsou vysvětlovány také s pomocí názorných ilustrací a popisů. Věnujeme se i významu oděvních řemesel pro život Tábora a jeho obyvatel na počátku nového věku.

Doprovodné akce:
  • 20. 11. 2022 od 14 do 16 hodin oživená řemesla »Kůže – nejstarší oděvní materiál« – ukázka ševcovského řemesla, výroba drobných kožených ozdob
  • 11. 12. 2022 od 14 do 16 hodin oživená řemesla »Předu, předu zlatou nit aneb Od suroviny k přízi« – ukázky zpracování textilních surovin a spřádání, možnost vyzkoušení zpracování lnu a vlny
  • 31. 1. 2023 od 16 do 18 hodin »Komentované prohlídky výstavy a představení katalogu« – prohlídky výstavy spojené se slavnostním představením doprovodné publikace k výstavě. Komentované prohlídky v 16:30, 17:00 a 17:30. Z důvodu omezených prostorových kapacit nutná rezervace! Rezervace komentovaných prohlídek: objednavky@husitskemuzeum.cz, 774 059 263
  • 12. 2. 2023 od 14 do 16 hodin oživená řemesla »Na jedno brdo« – doprovodný program k výstavě Mistři cechů oděvních věnovaný tkalcovství
  • 19. 3. 2023 od 14 do 16 hodin oživená řemesla: »Šaty dělají člověka« – doprovodný program k výstavě Mistři cechů oděvních věnovaný krejčovství

Výstava vznikla za podpory Ministerstva kultury České republiky na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje
výzkumné organizace poskytované Ministerstvem kultury.

Výstava vznikla ve spolupráci se sdružením Historická řemesla Danar a C-Energy Planá s.r.o.

http://www.danar.net/

Mistři cechů oděvních tisk. zpráva

Mistři cechů oděvních plakát

Slavnostní zahájení výstavy s doprovodným programem v neděli 30. 10. od 14:00. Ukázky tří starých oděvních řemesel, komentované prohlídky výstavy ve 14.30, 15.30 a 16.30, hudební vystoupení historické kapely Elthin.