To je Žižka!

4. 1. 2024  •  publikoval(a): Kateřina Nimrichtrová  •  rubrika: Akce, Aktuality, Nezařazené, To je Žižka!

Soutěž o nejlepší video o husitském vojevůdci pořádaná k 600. výročí jeho úmrtí v roce 1424 u Přibyslavi. Je určená pro dětské či studentské týmy, skupiny, kolektivy ve třech věkových kategoriích.

Pravidla hry:

1) Vyplň  PŘIHLÁŠKU nejpozději do 31. března 2024.
2) Do soutěže se mohou přihlásit děti do 18 let.
3) Natoč krátké video o Janu Žižkovi. Jeho délka nesmí překročit 7 minut.
4) Zúčastni se workshopů režiséra Jana Míky pořádaných husitským muzeem.
5) Sestříhané video opatři titulky a pošli na adresu prokop.janda@husitskemuzeum.cz nejpozději do 31. října 2024. Film pošli ve formátu AVI nebo mp4.

Přihláškou potvrzuješ, že veškerá autorská práva k dílu vč. použité hudby jsou ošetřena, že máš oprávnění tímto dílem disponovat a poskytnout je Husitskému muzeu v Táboře pro veřejné projekce a další prezentaci.

Soutěžní kategorie:

I. děti 6–11 let

II. děti 12–15 let

III. studenti 16 – 18 let

Snímky bude hodnotit odborná porota. Zároveň vyhlašujeme cenu popularity, o které rozhodne největší počet „lajků“ na facebookových stránkách Husitského muzea. Hlasování diváků proběhne v průběhu listopadu 2024.

Všechny kategorie v hlavní soutěži i cena popularity budou vyhlášeny během slavnostního večera v úterý 26. 11. 2024.

Účastníci soutěže budou v rámci projektu proškoleni v základech psaní scénáře, způsobech natáčení, střihu filmů a finálním dokončení snímků. Hromadné a individuální lekce povede režisér, kameraman, výtvarník a producent Jan Míka.

Bližší informace: 734 570 334, 778 488 433

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Projekt To je Žižka! navazuje na dva předchozí úspěšné projekty s názvem To je Tábor! určené pro žáky základních škol a studenty škol středních s cílem rozvíjet kreativitu, posilovat vztah k historickému dědictví i k místu, kde žijí. Výstupem jsou krátká videa, která zajímavou a tvořivou formou reflektují naše dějiny i současnost. Projekt má edukativní charakter a zasahuje do oblasti zdravého využívání volného času mládeže.

V roce 2024 si připomeneme 600. výročí úmrtí nejslavnějšího českého vojevůdce Jana Žižky. Město Tábor je s touto klíčovou osobností husitského hnutí neodmyslitelně spjato. Po Žižkově příjezdu do revoluční pevnosti se stává jedním ze čtyř hejtmanů, zakládá zde první polní vojsko a slaví jeden vojenský úspěch za druhým. Je proto logické, že tématem pro soutěž o nejlepší krátké video v roce 2024 je právě postava tohoto válečníka. Účastníci si tak budou moci hravou formou připomenout události, které bez pochyby řadíme ke státotvorným.

Soutěž je určena pro třídní kolektivy, družiny, školní týmy. Ani letos nenecháme soutěžící na holičkách. Spolupráci přislíbil táborský režisér Jan Míka, který povede několik workshopů věnovaných natáčení i postprodukci snímků.  Hotová díla bude hodnotit odborná porota s ohledem na kvalitu zpracování, originalitu námětu a scénáře a také schopnost videa oslovit potenciální návštěvníky města.  Snímky budou zveřejněny na sociálních sítích, kde bude možné hlasovat také v divácké anketě. Soutěžící čekají zajímavé ceny. Vyhlášení vítězů se uskuteční v listopadu v rámci závěrečného galavečera v gotickém sále Husitského muzea v Táboře.

Muzeum si v rámci projektu klade za cíl motivovat mládež k poznávání kulturněhistorického dědictví naší země cestou, která je jim blízká. Projekt však v sobě implicitně zahrnuje i klasické výukové cíle, a to jak kognitivní, afektové, tak i psychomotorické. Obsahově jej lze napojit i na Rámcové vzdělávací programy, konkrétně vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, na doplňující vzdělávací obory Filmová a audiovizuální výchova a jistě i na celou řadu průřezových témat.

Projekt je plánován na celý rok s finálem na podzim 2024. V průběhu dojde k vyhlášení soutěže, zaevidování účastnických týmů, jejich proškolení zkušeným profesionálem a následně k převzetí hotových snímků, jejich uveřejnění na sociálních sítích a zhodnocení odbornou porotou. Na závěrečném slavnostním večeru budou oceněni všichni účastníci a videa prezentována veřejnosti.

Logo Tábor