Nezařazené

Nová expozice Blatského muzea

Smrčkův dům v Soběslavi se po třech letech opět otevřel veřejnosti, a to 23. června 2017 v rámci již 6. noci v Blatském muzeu. Zahájena byla nová expozice „Život na Blatech a Kozácku“ v kompletně zrekonstruovaném objektu na náměstí Republiky.

více info

Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.

Profesní životopis

Vzdělání:

 • 2000–2008 Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, doktorský studijní program (Th.D.), obor Husitská teologie (zaměření na církevní dějiny), téma disertační práce „České reformní proudy 14. stol. a devotio moderna“
 • 1997–1999 Christkatholisch-theologische Fakultät, Univerzita v Bernu, obory praktická teologie, biblická teologie a dějiny, církevní dějiny, teologické myšlení pravoslaví
 • 1993–2000 Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Husitská teologie (1997 Bc., 2000 Mgr.), téma magisterské diplomové práce „Diakonát ve staré církvi a v dějinách nerozdělené církve /do roku 1054/“
 • 2007–2009 Škola muzejní propedeutiky AMG ČR – základní kurs…
více info

Jiří Pražák

Profesní životopis

Vzdělání:

 • 1997 – 2001 Obchodní akademie v Táboře

Pracovní zkušenosti:

 • od roku 2011 vedoucí Provozního oddělení Husitského muzea v Táboře
 • 2010 – 2013 Husitské muzeum v Táboře; správce depozitáře
 • 2003 – 2010 Husitské muzeum v Táboře; pokladník, průvodce, dokumentátor

 

více info

RNDr. Daniel Abazid

Profesní životopis

Vzdělání:

 • 2001 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, státní doktorská a rigorózní zkouška (titul RNDr.)
 • 1992 – 1997 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Biologie, specializace Geobotanika (1995 titul Bc., 1997 titul Mgr.)

Pracovní zkušenosti:

 • od 2010 současně vedoucí Blatského muzea v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí a zástupce ředitele Husitského muzea v Táboře pro sbírkotvornou činnost
 • od 1998 Husitské muzeum v Táboře, kurátor přírodovědných sbírek – botanik

Odborné zaměření:

 • flóra a vegetace Táborska
 • památné stromy Táborska
 • husovská a husitská památná místa a…
více info

PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.

Profesní životopis

Vzdělání:

 • 1999 – 2004 doktorské studium: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, obor: české dějiny
 • 1992 – 1997 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, obor: kulturní dějiny
 • 1990 – 1995 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, obor: čeština – dějepis

Pracovní zkušenosti:

 • 2010 – dosud Husitské muzeum v Táboře; zástupce ředitele, vedoucí historického oddělení
 • 2012 – dosud Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd; přednášející
 • 1997 – dosud Husitské muzeum v Táboře, kurátor, historik
 • 2011 – 2014 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Katedra ekonomiky a…
více info

doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.

Profesní životopis

Vzdělání:

 • habilitace na Masarykově univerzitě v Brně – doc. (2002)
 • externí aspirantura na Archeologickém ústavu AV ČR – CSc. (1993)
 • FF Univerzity Karlovy v Praze, obory prehistorie a dějepis – PhDr (1982)

Pracovní zkušenosti:

 • Husitské muzeum v Táboře; vedoucí Archeologického oddělení.
 • 2002 – dosud přednáší archeologii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
 • 1978 – dosud archeolog Husitského muzea v Táboře

Odborné zaměření

 • specializace na archeologii středověku a novověku s důrazem na dějiny osídlení, historická řemesla, hmotnou kulturu, památkovou péči a oborovou metodologii

Členství v odborných společnostech a komisích:

více info