Nezařazené

Vánoční Sobotníci a Vánoce pana Sovy

obrázek divadlo

16

Pro

Pro předvánoční čas jsme si pro vás připravili něco speciálního. Sobotní vycházka po Táboře a okolí tentokrát zohlední téma 130 let Divadla Oskara Nedbala. Podíváme se na místa, která běžnému divákovi zůstávají většinou nepřístupná. Na závěr Sobotníků se přesuneme do gotického sálu Staré radnice, kde je připraveno divadelní představení pro děti i dospělé v podání pražského studia Damúza s názvem Vánoce pana Sovy.
Sobotníci: 16. prosince od 14 hodin, sraz před Divadlem Oskara Nedbala
Divadelní představení: 16….
více info

Otevírací doba – Vánoce 2017

Vánoční otevírací doba Husitského muzea v Táboře – Stará radnice, Žižkovo nám. 1
(expozice Husité, Gotický sál, Středověké podzemí, výstavy Josef Štajnochr a Bohuslav Lamač).

více info

Sigismund von Luxemburg und die Burgstätte des Berges Tabor 1437/2017

I. Europa am Beginn des 15. Jahrhunderts

Die christliche Gesellschaft im spätmittelalterlichen Europa litt unter den Bedrohungen von außen und unter inneren Zerwürfnissen. Die größte Gefahr von außen stellten die osmanischen Türken dar, die über den Balkan weiter nach Norden vordrangen. Aus Asien kam ein noch grausamerer Feind – eine Pestepidemie. Nicht weniger wurde Europa von eigenen langwierigen Konflikten gequält.

Der Hundertjährige Krieg

Im Jahre 1415 setzte sich das letzte Rad des Hundertjährigen Krieges zwischen England und Frankreich in Bewegung. Der englische König Heinrich V. besiegte die französische…

více info

Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.

Profesní životopis

Vzdělání:

 • 2000–2008 Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, doktorský studijní program (Th.D.), obor Husitská teologie (zaměření na církevní dějiny), téma disertační práce „České reformní proudy 14. stol. a devotio moderna“
 • 1997–1999 Christkatholisch-theologische Fakultät, Univerzita v Bernu, obory praktická teologie, biblická teologie a dějiny, církevní dějiny, teologické myšlení pravoslaví
 • 1993–2000 Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Husitská teologie (1997 Bc., 2000 Mgr.), téma magisterské diplomové práce „Diakonát ve staré církvi a v dějinách nerozdělené církve /do roku 1054/“
 • 2007–2009 Škola muzejní propedeutiky AMG ČR – základní kurs…
více info

Jiří Pražák

Profesní životopis

Vzdělání:

 • 1997 – 2001 Obchodní akademie v Táboře

Pracovní zkušenosti:

 • od roku 2011 vedoucí Provozního oddělení Husitského muzea v Táboře
 • 2010 – 2013 Husitské muzeum v Táboře; správce depozitáře
 • 2003 – 2010 Husitské muzeum v Táboře; pokladník, průvodce, dokumentátor

 

více info

RNDr. Daniel Abazid

Profesní životopis

Vzdělání:

 • 2001 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, státní doktorská a rigorózní zkouška (titul RNDr.)
 • 1992 – 1997 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Biologie, specializace Geobotanika (1995 titul Bc., 1997 titul Mgr.)

Pracovní zkušenosti:

 • od 2010 současně vedoucí Blatského muzea v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí a zástupce ředitele Husitského muzea v Táboře pro sbírkotvornou činnost
 • od 1998 Husitské muzeum v Táboře, kurátor přírodovědných sbírek – botanik

Odborné zaměření:

 • flóra a vegetace Táborska
 • památné stromy Táborska
 • husovská a husitská památná místa a…
více info
123