Cyklus historicko-vlastivědných přednášek zima-jaro 2024

10. 1. 2024  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Archív - přednášky

zima-jaro 2024 | cyklus přednášek

Přednášky se konají v přednáškovém sále bývalého augustiniánského kláštera na náměstí Mikuláše z Husi 44 s bezbariérovým přístupem vždy od 17:30. Vstup volný.

Program podzimního cyklu historicko – vlastivědných přednášek:

út 9. 1. 2024 – Mgr. Jan Kypta (archeolog NPÚ): Obléhání hradů za husitských válek

út 23. 1. 2024 – Mgr. Petr Kopal, Ph.D. (ÚSTR Praha): Jan Žižka z Trocnova (a Barrandova). „Největší hrdina a vojevůdce našeho národa“ v populárních (filmových) obrazech

náhradní program:  Žižka na soudu dějepisců. Od Pelcla k Pekařovi. Přednáší historik Husitského muzea v Táboře Mgr. Zdeněk Žalud, Ph.D.

út 6. 2. 2024 – PhDr. Daniel Povolný, Ph.D. (ÚSTR Praha): Operativní technika STB

út 20. 2. 2024 – Mgr. Lukáš Reitinger, Ph.D. (FF MU Brno): Zikmundova strana v Jižních Čechách

út 5. 3. 2024 – doc. Mgr. Tomáš Velička, Ph.D. (FF UJEP Ústí nad Labem): Česká královská města a panovnická privilegia ve středověku

čt 14. 3. 2024 – doc. Jaroslav Jiřík, Ph.D. (Prácheňské muzeum v Písku): Sudoměř 1420 z pohledu historie a archeologie

út 19. 3. 2024 – Mgr. Ludmila Mikulová (Husitské muzeum v Táboře): Křížové cesty na Táborsku a křesťanské prožívání Velikonoc

út 9. 4. 2024 – Mgr. Martin Gaži (NPÚ České Budějovice): Záchrana řetezového mostu z Podolska

út 23. 4. 2024 – PhDr. Jiří Chvojka (historik a numismatik České Budějovice): Němci, Židé a Romové v našich dějinách

čt 2. 5. 2024 – PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D. (Huistské muzeum v Táboře): Genderově motivované konflikty v předbělohorském Táboře

čt 16. 5. 2024 – Pavel Frydrych (Police nad Metují): Slavné České kvarteto a Oskar Nedbal

______________________________________________________

v přípravě po podzimní cyklus:

čt 10. 10. 2024 – Petr Čornej: Jan Žižka z Trocnova (v gotickém sálé Staré táborské radnice, navazuje na pietní akt)

Mgr. Martin Jiroušek – Ďáblovy knihy aneb Krvavá antologie

PhDr. Martin Musílek, Ph.D. – Východočeští husité

doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D. – Doba poděbradská

PhDr. Jiří Chvojka – Jihočeši putují po Izraeli

PhDr. Jiří Prášek – Jihočeské Vánoce – za zvyky našich předků

Mgr. Petr Elbel – Husitství na Moravě