Pro I. stupeň ZŠ

Jak žili naši předkové I.

DSC_0111-800x532

Lektorský program ke stálé expozici Život na Blatech a Kozácku pro I. stupeň ZŠ

Místo konání: Blatské muzeum v Soběslavi – Smrčkův dům (nám. Republiky 111)

Lektorka: Bc. Gabriela Sokolová Loskotová

Anotace: Interaktivní formou nahlédnu do způsobu každodenního života na blatské vesnici. Pojmenuji jednotlivé kusy nábytku ve světnici. Vyhledám a popíši typické regionální zvláštnosti osídlení a kultury. Poznám a pojmenuji účel vybraných příkladů zemědělských nástrojů. Dokáži popsat tradiční blatský statek. Rozliším základní součásti mužského a ženského blatského kroje. Na vybraných ukázkách srovnám a zhodnotím způsob života a práce předků na…

více info

Jan Hus na Kozím hrádku

Kozí hrádek

Anotace:

Seznámím se s historií Kozího hrádku, Sezimova Ústí a potažmo i města Tábora a pochopím sepětí těchto míst s postavou Jana Husa. Nahlédnu do života středověké společnosti a odhalím příčiny vzniku husitského hnutí. Dokážu si představit možnou podobu Kozího hrádku v době jeho postavení a osvojím si některé pojmy opevnění a vybavení středověké pevnosti. Pochopím, jak je důležitá práce historiků a archeologů a proč je nezbytné uchovávat odkaz našich předků. Zafixuji si důležité mezníky v životě Jana Husa. Kazatel a reformátor přestane být pouhou abstraktní postavou dějin a stane se pro mne člověkem s konkrétním…

více info

Neporazitelní husité

e9ea54c0

Anotace:

Osvojím si válečnou strategii husitských hejtmanů a dokážu zorganizovat stavbu vozové hradby. Seznámím se s typy husitských zbraní, poznám zbraně venkovských bojovníků i zbraně měšťanů, objevím sílu a význam palných zbraní. S pomocí velkého modelu dokážu vysvětlit, jak husité dobývali hrady. Na vlastní kůži se přesvědčím o váze středověké zbroje.

více info

Opevněné město Tábor

Kotnov Tábor

Anotace:

Dozvím se, za jakých okolností opustili husité město Ústí, a proč si vybrali opuštěné Hradiště nad řekou Lužnicí. Pomocí rozměrných nástěnných obrazů se stručně seznámím s historií Tábora v době husitských válek i v časech následujících. S pomocí velkého modelu města si ujasním jeho výhodnou polohu, rozpoznám důležité budovy a především ocením důmyslný systém opevnění. Práci s pracovním listem budu střídat se samostatným pátráním a hravými aktivitami.

více info

Jak funguje muzeum

DSC_2065

Anotace:

Hravě a interaktivně prozkoumám budovu Staré radnice a Expozici Husité. Dozvím se, co je to muzeum a jaké je jeho posláním. Odliším činnost muzeum od činnosti dalších kulturních institucí. Uvědomím si, jak mohu služeb muzea využít při hledání informací o minulosti. Dokážu vysvětlit, proč se slaví státní svátek 6. července. Poznám a pojmenuji významné památky Tábora i regionu. Vyzkouším si, jak mi sluší středověký oděv a budu si hrát s didaktickými hračkami.

více info