Publikace

Labuť, husa a církev

Jan Kalivoda – Jakub Smrčka – Blanka Zilynská: LABUŤ, HUSA A CÍRKEV. Martin Luther a Jan Hus v duchovním odkazu Evropy. | SCHWAN, GANS UND KIRCHE. Martin Luther und Jan Hus im geistlichen Vermächtnis Europas. | SWAN, GOOSE AND THE CHURCH. Martin Luther and Jan Hus in spiritual legacy of Europe. | vydalo Husitské muzeum v Táboře, Tábor, 2017 | ISBN 978-80-87516-37-9 | cena 140 Kč

více info

František Peterka 1920–2007

RNDr. Pavel Trpák

redakce Jakub Smrčka a Lenka Zajícová | vydalo Husitské muzeum v Táboře, Tábor 2016 | ISBN 978-80- 87516-31- 7

cena 520 Kč 250 Kč

více info

BOHUMIL SMRČKA 1943–1997

Bohuslav Matyáš – Jakub Smrčka (eds.)

Husitské muzeum v Táboře, Tábor, 2017 | ISBN 978-80-87516-32-4

cena 120 Kč | <dokument v informačním systému abART>

více info

Ročenka Husitského muzea v Táboře 2015

Vydalo Husitské muzeum v Táboře, Tábor 2015 | ISBN 978-80- 87516-26- 3
Grafická úprava Lucie a Ivan Mrázovi | Vytiskl PBtisk Příbram

zdarma

více info

Viděno — slyšeno — prožito…

10 let občanského sdružení HADASA Tábor 2003–2013

Hana Jančíková et al.

Redakce Eva Měřínská, Jakub Smrčka | Fotografie Hana Jančíková a archiv o. s. Hadasa | Foto na obálce Jára Novotný | Sazba Ivan Mráz | Vydalo o. s. Hadasa, v Táboře roku 2014 | ISBN 978-80- 260-7293- 5

 

více info

HIERONYMUS PRAGENSIS

Doprovodná publikace stejnojmenné panelové výstavy. Česky – německy – anglicky.

Autoři: RÖSCH, Libuše – SMRČKA, Jakub | Vydalo Husitské muzeum v Táboře, Tábor 2017 | 125 stran, 1200 výtisků | ISBN 978-80-87516-30-0

 

více info