Publikace

František Peterka 1920–2007

FP2017-obalkaA

RNDr. Pavel Trpák

redakce Jakub Smrčka a Lenka Zajícová | vydalo Husitské muzeum v Táboře, Tábor 2016 | ISBN 978-80- 87516-31- 7

cena 520 Kč

více info

BOHUMIL SMRČKA 1943–1997

BS-obalka

Bohuslav Matyáš – Jakub Smrčka (eds.)

Husitské muzeum v Táboře, Tábor, 2017 | ISBN 978-80-87516-32-4

cena 120 Kč | <dokument v informačním systému abART>

více info

Ročenka Husitského muzea v Táboře 2015

rocenka-HMT2015-obalka

Vydalo Husitské muzeum v Táboře, Tábor 2015 | ISBN 978-80- 87516-26- 3
Grafická úprava Lucie a Ivan Mrázovi | Vytiskl PBtisk Příbram

více info

Viděno — slyšeno — prožito…

Hadasa_obalka_m

10 let občanského sdružení HADASA Tábor 2003–2013

Hana Jančíková et al.

Redakce Eva Měřínská, Jakub Smrčka | Fotografie Hana Jančíková a archiv o. s. Hadasa | Foto na obálce Jára Novotný | Sazba Ivan Mráz | Vydalo o. s. Hadasa, v Táboře roku 2014 | ISBN 978-80- 260-7293- 5

 

více info

HIERONYMUS PRAGENSIS

hieronymus-pragensis-2016

Doprovodná publikace stejnojmenné panelové výstavy. Česky – německy – anglicky.

Autoři: RÖSCH, Libuše – SMRČKA, Jakub | Vydalo Husitské muzeum v Táboře, Tábor 2017 | 125 stran, 1200 výtisků | ISBN 978-80-87516-30-0

 

více info

Miroslav Richter – Rudolf Krajíc: Sezimovo Ústí

– archeologie středověkého poddanského města 2. Levobřežní předměstí – archeologický výzkum 1962 – 1988 + přílohy

(193 stran, černobílé fotografie a plány, rok vydání 2001, cena 309 Kč)

Publikace podává přehled o sídlišti na levém břehu řeky Lužnice od 13. do počátku 15. stol., které se postupně vyvinulo do podoby řemeslnického předměstí středověkého města Sezimova Ústí. Archeologická situace zjištěná výzkumy v letech 1962 až 1988 je popsána v tzv. sídlištních horizontech, rámcově rozdělených do 13. stol., 1. poloviny 14. stol. a 2. poloviny 14. až počátku 15. stol. Následující historicko-archeologické…

více info