Dokumenty

Profesní životopisy vedoucích pracovníků HM

více info

Etický kodex ICOM

Husitské muzeum v Táboře se ve své činnosti řídí zásadami dle etických kodexů ICOM:

Profesní etický kodex Mezinárodní rady muzeí ICOM (Code of Ethics) byl jednomyslně přijat na 15. valném…

více info