Dokumenty

Mimořádná pravidla návštěvnického provozu

od 1. 9. 2021 – dle Mimořádného opatřední MZ, příloha usnesení vlády ze dne 19. srpna 2021 č. 714

Koncerty

v prostorách HMT početně bez omezení
respirátor
test / podmínky

Společenské akce např. vernisáž

omezední dle kapacit prostor
respirátor
test / podmínky

Muzea

10 m2 / os. (popř. 75 % kapacity)
rozestupy 1,5 m
bez testu

Skupinové prohlídky

10 m2 / os.
rozestupy 2 m
test / podmínky nad 20 osob
do 20 osob bez testu

Tábor, středověké podzemí: max….

více info

Ochrana osobních údajů

Informace o zabezpečení osobních údajů v Husitském muzeu:

Od 25. 5. 2018 se Husitské muzeum řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Všechny osobní údaje zaměstnanců, partnerů, autorů, badatelů, vědců, účastníků akcí a ostatních subjektů údajů jsou zabezpečeny podle ustanovení tohoto Nařízení.

více info

Cena Gloria musaealis pro národopisnou expozici

2. místo v soutěži Gloria musaealis pro expozici Život na Blatech a Kozácku!

Na slavnostním vyhlášení vítězů Národní soutěže muzeí Gloria musaealis za rok 2017, konaném 17. 5. 2018 v Obecním domě v Praze, získalo významné ocenění také Husitské muzeum v Táboře, resp. jeho pobočka – Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí. 

více info

Profesní životopisy vedoucích pracovníků HM

více info